Työntekijäkokemus ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa – keräilytyö muuttuu uuden ajan hybridityöksi

Merkittävä osa HOK-Elannon ruoan verkkokaupan keräilytyöstä siirtyy perinteisistä myymälöistä teknologisesti ainutlaatuiseen keräilykeskukseen.

Samalla syntyy uudenlainen hybridirooli. Työ, jossa yhdistyy logistiikka-alan varastotyön ja myymälöissä suoritetun keräilytyön parhaat puolet.

 

Keräilytyö automatisoidussa työympäristössä – mikä muuttuu?

Uusi automatisoitu keräilykeskus tarjoaa työntekijöille ergonomisemman, ennakoitavamman ja teknologiapainotteisemman työympäristön verrattuna perinteiseen myymälässä tehtävään keräilytyöhön.

 

1. Uudessa keräilykeskuksessa keräilytyö sujuvoituu myymälässä tapahtuvaan keräilyyn verrattuna.

Työskentelyä ohjaavat selkeät prosessit ja toimintamallit. Automaatio hoitaa monta asiaa, jotka on aiemmin tehty manuaalisesti. Työntekijäkokemusta parantaa esimerkiksi fyysisen rasituksen väheneminen. Jatkuva raskaiden kuormien käsittely ja tavaroiden jatkuva liikuttelu vähenee.

 

2. Uuden teknologian ja automaation käyttöönotto keräilykeskuksessa avaa työntekijöille mahdollisuuden oman työmarkkina-arvon kasvattamiseen.

Keräilykeskuksessa työskentelevien ammattitaito kehittyy entistä monipuolisemmin, kun osaaminen laajentuu. Uusien taitojen oppiminen monipuolistaa myös urapolkuvaihtoehtoja.

 

3. Teknologia ja automaatio mahdollistavat oman työn tekemisen virheettömämmin.

Automaation myötä odottamattomat ongelmat vähenevät. Työntekijällä on myös mahdollisuus keskittyä paremmin omaan työhönsä. Teknologia ja automaatio ruokkivat työssä onnistumista.

 

4. Asiakaskokemus rakentuu ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa useamman työntekijän panoksen summana. Työssä onnistutaan yhdessä – tiiminä.

 

Keräilykeskuksessa tavoitellaan erinomaista työntekijäkokemusta

Korkea automaatioaste voi olla työntekijälle aluksi yllättävääkin. Teknologian kanssa pääsee nopeasti sinuiksi hyvän perehdytyksen, kattavan koulutuksen ja jatkuvan, saatavilla olevan tuen kautta. Tukea ja ohjausta on aina tarjolla työpäivän aikana. Tässä iso rooli on läsnä olevilla vuoroesihenkilöillä.

Keräilykeskuksessa tullaan panostamaan yhteisöllisyyteen ja tiimityöskentelyyn. Järjestämme säännöllisiä tiimikokouksia – viestimme ja vuorovaikutamme muutenkin avoimesti työyhteisössämme. On tärkeää, että jokainen tuntee itsensä arvostetuksi ja osaksi yhteisöä.

Vaikka logistiikkatyöntekijän työ on itsenäistä, se ei ole kuitenkaan yksinäistä. Jokaisen asiakkaan tilaus vaatii useamman työntekijän panosta, mikä jo yksistään yhdistää työskentelemään yhteisen tavoitteen hyväksi. Emme kukaan onnistu työssämme yksin, vaan erinomainen asiakaskokemus syntyy kaikkien myötävaikutuksesta.

 

Automaatio ei ole ohjaksissa, sinä olet

Myymälöissä keräily on tehty ympäristössä, joka ei ole optimoitu keräilytyön tekemiseen. Jatkossa tämä on toisin. Uuden keräilykeskuksen tilat on suunniteltu nimenomaan ruoan verkkokaupan keräilyn lähtökohdista.

Millaista on työskentely yli 100 robotin kanssa? Tutustu, kuinka kaupan alan logistiikkatyö vie uudenlaisten työelämäkokemusten äärelle.

Vaikka työssä on tuttuja elementtejä logistiikasta ja varastotyöstä, kuten tavaran vastaanottoa, tilausten keräämistä ja varastonhallintaa, näihin tehtäviin sovelletaan kuitenkin täysin uudenlaista teknologiaa ja automaatiota. Tämä tekee työstä sujuvampaa ja vähentää rutiinitehtävien määrää.

 

Positiivisesti työntekijäkokemukseen keräilykeskuksessa vaikuttaa erityisesti se, miten teknologiset ratkaisut on integroitu osaksi työympäristöä ja -prosesseja.

Automaatio ja järjestelmät tukevat työssä onnistumista – eikä vain tehostaen vaan nostaen laadun ja asiakaskokemuksen työntekijöiden huomion keskipisteeseen. Vanhentuneet mielikuvat perinteisestä varasto- ja logistiikkatyöstä voi viimeistään tässä vaiheessa kartoittaa mielestä.