Mihin tarvitaan ihmistä, kun työkaverina on yli 100 robottia – kaupan alan logistiikkatyö astuu uudelle aikakaudelle

Työskentely robotiikan rinnalla pitkälle automatisoidussa ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa luo vastuullisen ja mielenkiintoisen työympäristön.

Logistiikkatyöntekijän työn merkitys kohoaa uudelle tasolle, ja työpanos kohdentuu enemmän erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseen.

Logistiikkatyöntekijä asiakaskokemuksen rakentajana

Logistiikkatyöntekijät ovat ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa asiakaskokemuksen laadun varmistajia – rooli poikkeaa merkittävästi vaikkapa perinteiseen varastotyöhön verrattuna.

Uudenlainen hybridirooli yhdistää logistiikkatyön ja kaupassa tehtävän keräilytyön automatisoidussa ruoan verkkokaupan keräilykeskuksessa.

Kun automaatio nopeuttaa asiakkaan tilausten käsittelyn sekä keräilyn, ja vie esimerkiksi reaaliaikaisen varastosaldon seurannan uudelle tasolle, logistiikkatyöntekijän työpanos kohdistuu enemmän suoraan asiakaskokemukseen vaikuttavaan työhön.

Logistiikkatyöntekijät huolehtivat, että tilaukset kerätään ja pakataan huolellisesti. He varmistavat tuotteiden laadun ennen niiden lähettämistä asiakkaille. Myös oikea-aikaiset ja -sisältöiset toimituksen varmistuvat viime kädessä ihmisen toimesta. Logistiikkatyöntekijän ammattitaito ja huolellisuus ovat ratkaisevan tärkeitä asiakastyytyväisyyden kannalta.

Prosessit mahdollistavat onnistumisen yhdessä

Prosessit ovat logistiikkatyössä olennainen osa toimintaa; tarjoten selkeän rakenteen sekä toimintamallit ja -ohjeet keräilykeskuksessa työskenteleville. Ne määrittelevät työn vaiheet aina tuotteiden vastaanottamisesta lähetysten valmisteluun asti varmistaen sujuvan ja virheettömän toiminnan automatisoidussa työympäristössä.

Prosessit eivät ainoastaan tarjoa selkeää ohjausta tehtäviin, vaan ne myös mahdollistavat eri toimintojen seurannan ja siten toiminnan kehittämisen.

Oikeastaan prosessit ovat se perusta, johon onnistuminen tiimityössä vahvasti nojaa. Kun keräilykeskuksessa jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan, ja kuinka toimimalla työssä onnistuu, näin myös työkaveria autetaan onnistumaan.

Prosessit eivät siis ainoastaan ohjaa toimintaa, vaan ne myös edistävät tiimityötä. Työskentely pitkälle automatisoidussa keräilykeskuksessa on nimenomaan ihmisten välistä yhteistyötä.

Sinä olet mestari, kun robotti on renki

Robottien ja ruoan verkkokaupan ammattilaisten yhteistyöllä aikaansaadaan ylivertainen asiakaskokemus ruoan verkkokaupan asiakkaille.

Huipputeknologinen keräilykeskus vahvistaa HOK-Elannon päivittäistavarakaupan markkinajohtajuutta – työntekijät avainasemassa. 

Vaikka automaatio hoitaakin ison osan tehtävistä, yksilön panos ja vuorovaikutus ovat edelleen tärkein osa tehokasta ja laadukasta palvelua. Ihmisen kyky tehdä nopeita ja järkeviä päätöksiä on ratkaisevan tärkeää. Tämä korostuu poikkeamissa ja laadun varmistuksessa.

Myös toiminnan kehittäminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Työntekijöiden kokemukset ja näkemykset ovat arvokkaita työkaluja jatkuvaan kehittämiseen ja oppimiseen, mikä on välttämätöntä toiminnan jatkokehittämisessä ja asiakaskokemuksen edelleen parantamisessa.

Tulevaisuuden logistiikkatyöntekijät työskentelevät osana innovatiivista ympäristöä, jossa teknologia ja ihmisen osaaminen yhdistyvät saumattomasti. Keräilykeskuksessa työskentelevillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia uusia taitoja työskennellen huipputeknologian parissa laadukkaan asiakaskokemuksen takaajana.

Ruoan verkkokaupan parissa työskentely kerryttää osaamista ja kokemusta, joka on tulevaisuuttamme.