Sairauskassa

HOK-Elannon sairauskassa on työnantajan ja henkilökunnan tasaväkisesti hallitsema vakuutuskassa. Sairauskassa myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Uudet työntekijät liitetään kassan jäseniksi, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta.

Jäsenyys ja jäsenedut

Sairauskassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, joiden työsuhde on vakituinen tai määräaikainen (säännöt 4§). Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilö työskentelee vähintään 10 h/vko työsopimuksella. Lyhyellä (alle 6 kk) määräaikaisella työsuhteella olevia henkilöitä ei liitetä sairauskassan jäseniksi.

Uudet työntekijät liitetään sairauskassan jäseniksi automaattisesti, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Sairauskassan jäsenyys, jäsenmaksun perintä ja oikeus lisäetuuksiin alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sairauskassan jäsenyys loppuu työsuhteen päättyessä.

Sairauskassaan liitettävät uudet jäsenet saavat automaattisesti uuden Kela-kortin, jonka takana on merkintä "TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA 48014".

Sairauskassan jäsenmaksun määrästä päättää sairauskassan edustajisto. Jäsenmaksu on kaikille samansuuruinen, koska etuudetkin ovat kaikille samat. Jäsenmaksun suuruus 1.1.2015 alkaen on 20 euroa kuukaudessa ja se peritään kuukausittain suoraan palkasta.

Edut jäsenille

Työsopimuksensa mukaisesti työskentelevät sairauskassan jäsenet saavat normaalin Kela-korvauksen lisäksi sairauskassan lisäetuuskorvauksen.

Sairauskassan maksamaan lisäetuuskorvaukseen eivät ole oikeutettuja jäsenet, jotka ovat poissa työstä jonkin muun kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi eivätkä saa tältä ajalta palkkaa. Tarkemmat ohjeet saat sairauskassan säännöistä: 18 §.

Sairauskassa on neuvotellut useiden hoitopaikkojen kanssa huomattavia alennuksia listahintoihin.

Näistä jo alennetuista hinnoista sairauskassan jäsen saa seuraavanlaisia korvauksia sairauskassalta (Kela-korvaus ja sairauskassan lisäetuus yhteensä 70 %):

  • 70 %     HOK-Elannon työterveyslääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin antamasta lyhytterapiasta
  • 70 %    lääkärinpalkkioista sopimuspaikoista. Silmälääkärin, gynekologin ja urologin palkkiosta korvaus myös muualta kuin sopimuspaikoista
  • 70 %    kassan hyväksymän hammaslääkärin ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta ja proteettisen hoidon toimenpiteistä sekä hammasteknisestä työstä  (lisäetuus enintään 900 € / kalenterivuosi).
    Korvausta hammashoidosta maksetaan vain siltä osin kuin ne ylittävät sairausvakuutuslain nojalla saatavat vastaavanlaiset korvaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lisäetuutta saa vain sellaisista kustannuksista, joita korvataan sairausvakuutuksesta. Poikkeuksena proteettiset toimenpiteet, joita Kela ei korvaa.
  • 70 %    lääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista ja -hoidoista sekä fysikaalisesta hoidosta
  • 70 %    lääkärin määräämistä ja Kelan korvaamista lääkkeistä, kun vuotuinen alkuomavastuu (50,00 €) on täyttynyt
  • 70 %    sairaalan perimästä poliklinikkamaksusta, päiväkirurgiamaksusta, terveyskeskusmaksusta ja sairaalamaksusta
  • 70 %    silmälasien hinnasta ja optikon suorittamasta näöntarkastuksesta vähintään vuoden kassaan kuuluneelle, enintään 280 € / 24 kk
  • 70 %    lääkärin määräämistä tukipohjallisista, enintään 120 € / 24 kk