Alepa Kontti & Helsinki City Festival

Näitä arvonnan sääntöjä sovelletaan Alepan Helsinki City Festival-tapahtuman lippuarvonnassa.

Alepa Kontin & Helsinki City Festival -tapahtuman lippuarvonnan viralliset säännöt. Tutustu HOK-Elannon kilpailu- ja arvontarekisterin tietosuojaselosteeseen.

Arvonnan järjestäjä
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki

Kampanja-aika
Kampanjaan tulee osallistua 30.5.-6.6.2024. Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken perjantaina 7.6.

Ketkä voivat osallistua

Arvontaan voivat osallistua kaikkia Facebook-käyttäjät. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla Alepan Facebookissa julkaisemaa lippuarvontajulkaisua.

Arvontaan osallistuvat kaikki julkaisua kommentoineet. Kampanjapostauksen jakoihin julkaistut kommentit tai tykkäykset eivät osallistu arvontaan.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Palkinto
Arvonnan palkintona on kaksi (2) lippupakettia Helsinki City Festival -tapahtumaan. Lippupakettiin kuuluu kaksi (2) pääsylippua tapahtumaan, liput ovat kaksipäiväisiä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan, tapahtumaan tai suoritteeseen. Arvonnassa arvotaan kaksi voittajaa.

Palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse. Annettuja yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamista varten. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon toimittamiseksi.

Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten viikon kuluessa palkinnon arvonnasta.

Muut ehdot:
Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä toimittamaan voittajalle viikon kuluessa arvonnasta, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja HOK-Elannolla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta.

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon. Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Annettuja yhteystietoja ei kerätä rekisteriin, annetut yhteystiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen.

HOK-Elanto rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy maksaa arpajaisveron. Kilpailuun osallistujat vapauttavat HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.