HOK-Elanto työnantajana


Uskomme siihen, että kun töissä on hyvä fiilis, se välittyy koko tiimiin ja asiakkaille. Meille on tärkeää, että työyhteisössä kaikkia arvostetaan, jokainen voi olla rennosti oma itsensä ja saada tukea toisilta.

Välittävä ja turvallinen työpaikka

Innostuminen johtaa onnistumiseen, ja silloin voimme tarjota asiakkaalle parasta mahdollista palvelua. Työntekijänämme voit luottaa siihen, että pidämme huolta hyvinvoinnistasi sekä noudatamme työehtosopimusta ja työlakeja. Lisäksi pääset nauttimaan hyvistä henkilöstöeduista.

Arvot

HOK-Elannon tavoitteena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja kannattavasti asiakasomistajillemme. Alla olevat arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja toimivat meille suunnannäyttäjinä.

  • Olemme asiakasta varten.
  • Uudistamme jatkuvasti toimintaamme.
  • Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.
  • Toimimme tuloksellisesti.

Monipuoliset henkilöstöedut

HOK-Elanto tarjoaa työntekijöilleen palkan lisäksi monipuolisia henkilöstöetuja ja osa niistä on käytettävissä heti työsuhteen ensimmäisenä päivänä mm. ostoetu, työterveyshuolto ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Osa eduista tulee käyttöön myöhemmin, esimerkiksi sairauskassan jäseneksi työntekijä liitetään viidennen työssäolokuukauden alusta.

Katso henkilöstöedut 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Meillä kaikki työntekijät ovat yhdenvertaisia, eli jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Uskomme siihen, että tasa-arvoinen työyhteisö motivoi panostamaan ja sitoutumaan työhönsä sekä parantamaan koko yhteisön työnlaatua ja tuloksellisuutta.