Casa Largo arvonnan säännöt

Näitä arvonnan sääntöjä sovelletaan Casa Largon uudistetun tapas-baarin Matka Madridiin -kilpailussa.

Ravintola Casa Largon tapas-baarin arvontojen viralliset säännöt. Tutustu HOK-Elannon kilpailu- ja arvontarekisterin tietosuojaselosteeseen.

Arvonnan järjestäjä
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki

Kampanja-aika
Kampanjaan tulee osallistua 11.3.-26.5.2024. Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken viikolla 22 (27.5.-2.6.).

Ketkä voivat osallistua

Arvontaan voivat osallistua kaikkia ravintola Casa Largon baarin puolella tapasvitriinistä tapaksia ostaneet asiakkaat. Asiakas voi osallistua arvontaan useamman kerran. Jokaisesta baarin vitriinistä ostetusta tapas-annoksesta asiakas saa yhden arvontalipukkeen, jolla voi osallistua palkinnon arvontaan. Ravintolan à la carte -listalta ostetut tapas-annokset eivät ole tämän kilpailun piirissä.

Arvontaan osallistuvat kaikki arvontalipukkeita palauttaneet asiakkaat. Kampanjan sosiaalisen median päivityksiin tai päivityksen jakoihin julkaistut kommentit tai tykkäykset eivät osallistu arvontaan.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Palkinto
Arvonnan palkintona on matka Madridiin. Arvonnan voittajalle toimitetaan 1 000 € arvoinen matkalahjakortti matkan hankintaa varten. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan, tapahtumaan tai suoritteeseen.

Palkinto toimitetaan voittajan valinnan mukaan joko postitse hänen Suomessa olevaan osoitteeseensa tai voittaja voi noutaa palkinnon HOK-Elannon konttorilta. Annettuja yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamista varten, ja palautetut arvontakupongit tuhotaan arvonnan jälkeen. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi.

Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten kahden viikon kuluessa palkinnon arvonnasta.

Muut ehdot:
Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä toimittamaan voittajalle kahden viikon kuluessa arvonnasta, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja HOK-Elannolla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta.

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon. Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Annettuja yhteystietoja ei kerätä rekisteriin, annetut yhteystiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen.

HOK-Elanto rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon. HOK-Elanto Liiketoiminta Oy maksaa arpajaisveron. Kilpailuun osallistujat vapauttavat HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.