VAALITIEDOTE

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 60-jäseninen edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi.

Vaalikelpoinen edustajistoon eli kelpoinen asettumaan ehdokkaaksi on jokainen viimeistään 31.12.2023 Helsingin Osuuskauppa Elannon jäseneksi hyväksytty, 100 euron osuusmaksun kokonaan maksanut henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa 10.4.2024.

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto
15.1.2024 klo 9.00 alkaen. Kolme äänioikeutettua jäsentä voi laatia ja allekirjoittaa ehdokaslistan. Heistä yksi toimii ehdokaslistan asiamiehenä ja yksi tämän varamiehenä. Ehdokaslistan asiamies perustaa ehdokaslistan vaalijärjestelmään ja kutsuu ehdokkaat ehdokaslistalle. Kutsun saatuaan ehdokkaat tallentavat tietonsa järjestelmään ja antavat suostumuksensa ehdokkaaksi. Ehdokaslistan laatijoiden on vahvistettava valmis ehdokaslista järjestelmään perustetuksi 15.2.2024 klo 16.00 mennessä, jolloin ehdokasasettelu päättyy ja järjestelmä sulkeutuu.

Vaaliliittosopimukset on toimitettava vaaliliiton muodostavien ehdokaslistojen asiamiesten allekirjoittamana 28.2.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Helsingin Osuuskauppa Elanto, S-vaalilautakunta, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki. Allekirjoitetun vaaliliittosopimuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös skannattuna sähköpostilla S-vaalilautakunnan sihteerille Saimi Lehtimäelle osoitteella saimi.lehtimaki@sok.fi.

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään 31.12.2023 liittyneet Helsingin Osuuskauppa Elannon jäsenet. Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2023.

Äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024.

Äänestää voi sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuneena taikka postitse.

Äänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille jäsenille äänestysajan alkamiseen mennessä asiakasomistajarekisterissä olevaan osoitteeseen Suomessa. Osuuskaupan jäsenten osoitetiedot päivitetään automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellei henkilö ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Tarvittaessa jäsen voi tarkistaa asiakasomistajarekisteriin merkityn osoitteensa S-mobiilista, puhelimitse HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta tai sähköisesti tunnistautuneena osoitteesta https://s-kayttajatili.fi.

Ehdokasasettelun ohjeet löytyvät HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Äänestysohjeet annetaan äänestysaineistossa, ja ne löytyvät äänestysajan alkaessa myös
HOK-Elannon vaalisivuilta https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Lisätietoja saa HOK-Elannon Asiakasomistajapalvelusta sähköpostilla hok-elanto.vaalit@sok.fi
tai puhelimitse 010 76 60289 (ma-pe klo 9-16, puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min).

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO

S-vaalilautakunta

 

KUNGÖRELSEN OM VALET

Fullmäktigeval i Helsingfors Handelslag Elanto 2024

I fullmäktigevalet i Helsingfors Handelslag Elanto väljs enligt handelslagets stadgar och valordning fullmäktige med 60 ledamöter samt suppleanter för fullmäktige för fyra år.

Valbara till fullmäktige, dvs. behöriga att ställa upp som kandidater, är alla personmedlemmar som senast 31.12.2023 har blivit antagna som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto och har betalat hela insatsen på 100 euro samt som har fyllt 18 år när valet börjar 10.4.2024.

Kandidatnominering sker elektronisk https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto från och med 15.1.2024 kl. 9.00. Tre röstberättigade medlemmar har rätt att lägga fram en kandidatlista och undertecknar kandidatlistan. En av undertecknarna antecknas som listans ombudsman och en annan som dennes suppleant. Ombudsman för kandidatlistan upprättar en kandidatlista i valsystemet och kallar kandidaterna till kandidatlistan. Efter att ha mottagit kallelse, kandidaterna som själva sparar sina uppgifter i systemet och ger sitt samtycke till att vara kandidat. Alla som lagt fram kandidatlista ska bekräfta den färdiga kandidatlistan i systemet senast 15.2.2024 kl. 16.00, varefter tiden för uppställande av kandidater går ut och systemet stängs.

Valförbundsavtal ska undertecknade av de ombud som bidar valförbundet senast 28.2.2024 kl. 16.00 finnas på adressen Helsingfors Handelslag Elanto, S-valnämnden, Firdogatan 2 T 111, 00520 Helsingfors. Det undertecknande valförbundsavtalet kan även skannas och skickas inom utsatt tid per e-post till S-valnämndens sekreterare Saimi Lehtimäki på saimi.lehtimaki@sok.fi.

Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2023 anslutit sig som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto. Personmedlemmar ska ha fyllt 15 år senast 31.12.2023.

Röstningen pågår 10.4.2024-22.4.2024.

Det går att rösta via internet, identifiering med hjälp av webbankskoder eller mobilcertifikat eller per post.

Röstningsmaterial skickas innan röstningen börjar per post till de röstberättigade medlemmarnas adresser i Finland enligt ägarkundsregistret. Handelslagsmedlemmarnas adressuppgifter uppdateras automatiskt via befolkningsdatasystemet, med undantag av medlemmar som har förbjudit utlämnande av sina uppgifter. Vid behov kan medlemmen kontrollera sin adress som finns angiven i ägarkundsregistret i S-mobil, per telefon HOK-Elantos Ägarkundstjänst eller efter elektronisk identifiering via https://s-kayttajatili.fi.

Anvisningar för kandidatnominering finns på HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Röstninganvisningar ges i röstningsmaterialet, och anvisningarna finns också i början av röstningsperioden från HOK-Elantos valwebbplats på https://osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Mer information via HOK-Elantos Ägarkundstjänst e-post hok-elanto.vaalit@sok.fi
eller telefon 010 76 60289 (mån.-fre. kl. 9-16, samtalspris 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min).

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTO

S-valnämnden

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan 121 002 asiakasomistajaa, ja äänestysaktiivisuus nousi 19,3 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää netin kautta käytti kaikkiaan 66 251 jäsentä eli 54,8 prosenttia äänestäneistä (edellisissä vaaleissa netin kautta äänesti 46,3 %).

Osuuskauppa on aidosti demokraattisesti hallittu yritys, jonka ylimmässä päättävässä elimessä vaikuttavat asiakasomistajien vaaleilla valitsemat edustajat. HOK-Elannon toimialueen kunnista edustajia valittiin Espoosta, Helsingistä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Keravalta, Nurmijärveltä ja Vantaalta. Ahkerimmin äänestettiin Helsingissä ja Keravalla.

– On tärkeää, että edustajiston kokoonpano vastaa laajan omistajakunnan näkemyksiä osuuskaupan hallinnosta. Edustajistolla on sääntömääräisten tehtävien lisäksi mahdollisuus nostaa esiin asiakasomistajien arkeen vaikuttavia ajankohtaisia teemoja, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen linjaa.

Vaaleissa oli kaikkiaan lähes 630 000 äänioikeutettua, noin 40 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2016 toimitetuissa vaaleissa. HOK-Elannon vaaleissa oli nyt jo neljättä kertaa käytössä mahdollisuus äänestää verkossa. Vaalipalvelukokonaisuuden tuotti Edita Prima Oy. Äänestäjä tunnistautui nettiäänestykseen pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Postiäänikuorissa oli erityinen koodi. Näin varmistettiin äänestäjän vaalisalaisuuden säilyminen sekä se, ettei kukaan päässyt äänestämään vaaleissa kahdesti. Mitätöityjen äänien määrä oli 294. Annettua ääntä ei sen sijaan voitu missään vaiheessa yhdistää äänestäjään.

Osallistuminen vaaleihin oli tehty helpoksi mahdollistamalla sekä nettiäänestys että perinteisempi postiäänestys. Jos äänestäjä olisi äänestänyt sekä netissä että postitse, olisi nettiääni jäänyt voimaan.

24 uutta edustajiston jäsentä, naisenemmistö vahvistui

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 24 (25), joista osa on ollut mukana varaedustajina aiemmin. Edustajistoon valittiin 35 (32) naista ja 25 (28) miestä.

Eniten ääniä saaneet kymmenen ehdokasta olivat:

Heinäluoma Eveliina 2461
Tuomioja Erkki 1885
Arajärvi Pentti 1601
Sarkomaa Sari 1369
Rydman Wille 1026
Kaleva Atte 965
Honkasalo Veronika 884
Vanhanen Matti 856
Alanko-Kahiluoto Outi 801
Kauma Pia 770

Ehdokaslistojen äänet jakautuivat seuraavasti:

Lista Ehdokaslistan nimi Ääniä % Paikkoja +/- Netti %
A Sosialidemokraatit – Helsinki 19 697 16,32 % 11 -2 46,7 %
B Sosialidemokraatit – Espoo 3 323 2,75 % 1 -1 45,5 %
C Sosialidemokraatit – Vantaa 6 366 5,27 % 3 47,6 %
D Sosialidemokraatit – muu Uusimaa 5 055 4,19 % 3 43,7 %
A, B, C ja D 34 441 28,53 % 18 -3 46,3 %
E Vasemmistoliitto – Helsinki 8 287 6,87 % 4 62,6 %
F Vasemmistoliitto – Uusimaa 4 273 3,54 % 2 49,9 %
E ja F 12 560 10,41 % 6  +  2 58,2 %
G Harmonia 88 0,07 % 0 65,9 %
H Eläinoikeuspuolue 603 0,50 % 0 57,9 %
I Vihreät – Helsinki 8 072 6,69 % 4 71,6 %
J Vihreät – Uusimaa 3 896 3,23 % 2 67,0 %
I ja J 11 968 9,91 % 6 70,1 %
K Suomen Keskusta 6 421 5,32 % 3 51,3 %
L Kokoomus – Helsinki 12 986 10,76 % 7 -1 55,4 %
M Kokoomus – Uusimaa 10 843 8,98 % 6 1 59,2 %
N Kristillisdemokraatit – lähipalveluja kotimaisin tuottein 5 047 4,18 % 3 48,8 %
O Svenska folkpartiet – Suomen ruotsalainen kansanpuolue 3 988 3,30 % 2 44,4 %
L, M, N ja O 32 864 27,23 % 18 54,3 %
P TOP2020 – Tulevaisuuden osuuskaupan puolesta 2020 1 894 1,57 % 1 + 1 79,1 %
Q Uudenmaan ja Helsingin Perussuomalaiset 8 562 7,09 % 4 51,8 %
R Liberaalipuolue – pelikoneet pois Prismoista 476 0,39 % 0 67,0 %
S Kommunistit ja demokraatit 1 505 1,25 % 0 49,1 %
T Kommunistinen Työväenpuolue Helsinki – Uusimaa 254 0,21 % 0 35,4 %
S ja T 1 759 1,46 % 0 -1 47,1 %
U Asiakas – Kuluttajat 974 0,81 % 0 -1 59,7 %
V Asiakasomistajan Asialla 4 998 4,14 % 3 2 73,0 %
W Uudenmaan Sitoutumattomat – De Obundna i Nyland 1 540 1,28 % 1 1 53,2 %
U, V ja W 7 512 6,22 % 4  + 2 67,2 %
X Siniset – suomalaisen lähiruoan puolesta 969 0,80 % 0 50,4 %
Y Perheiden puolesta 291 0,24 % 0 59,5 %
Z Me yksineläjät 299 0,25 % 0 46,2 %
Muut -1
Yhteensä 120 707 100 % 60 54,8 %
22.4.2020 Raporttia on korjattu, sillä äänien prosenttijakaumassa havaittiin virhe. Korjauksella ei ole vaikutusta vaalitulokseen.

 

Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen vertausluvun mukaisessa järjestyksessä:

äänimäärä

Heinäluoma Eveliina kansanedustaja, yhteiskuntat. maisteri Helsinki

2461

Sarkomaa Sari kansanedustaja, terveydenh. maisteri Helsinki

1369

Tuomioja Erkki kansanedustaja, valtiot. tohtori Helsinki

1885

Kauma Pia kansanedustaja, kauppat. maisteri Espoo

770

Honkasalo Veronika kansanedustaja, nuorisotutkija Helsinki

884

Alanko-Kahiluoto Outi kansanedustaja, filosofian tohtori Helsinki

801

Arajärvi Pentti professori Helsinki

1601

Rydman Wille kansanedustaja, valtiot. maisteri Helsinki

1026

Kiljunen Kimmo valtiot. tohtori, kansanedustaja Vantaa

754

Raatikainen Mika rikosylikonstaapeli Helsinki

589

Laiho Mia kansanedustaja, lääketieteen tohtori Espoo

475

Heinämaa Mari sairaanhoitaja Helsinki

244

Peltonen Eemeli eduskunta-avustaja, valtiot. kandidaatti Järvenpää

520

Laukkanen Antero kansanedustaja, sosiaalineuvos Espoo

435

Vanhanen Matti eduskunnan puhemies Nurmijärvi

856

Uotila Kari eläkeläinen Espoo

612

Laurikainen Samuli luomuviljelijä Helsinki

402

Harakka Timo ministeri, kansanedustaja Helsinki

630

Kaleva Atte yrittäjä Helsinki

965

Paavolainen Sara näyttelijä Helsinki

566

Månsson Björn journalist, pensionär Helsinki

724

Värmälä Johanna sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija Espoo

568

Juvonen Arja geronomi (AMK), kansanedustaja Espoo

518

Kivelä Mai kansanedustaja Helsinki

588

Vahasalo Raija rehtori, kasvatust. maisteri Kirkkonummi

294

Nieminen Pinja sos.alan suunnittelija Espoo

382

Bryggare Arto kauppat. kandidaatti Helsinki

514

Tuohino Anita ryhmäpäällikkö Vantaa

213

Asko-Seljavaara Sirpa professori Helsinki

686

Kähärä Sirkka-Liisa sairaanhoitaja (AMK), suunnittelija Vantaa

612

Rainio Jaakko rehtori Hyvinkää

284

Peltokorpi Terhi kätilö (AMK), kasvatust. maisteri Helsinki

431

Alanen Outi näyttelijä, ensihoitaja (AMK) Helsinki

544

Vepsä Sinikka sairaanhoitaja Helsinki

467

Krohn Irina teatteritaiteen maisteri Helsinki

328

Backlund Lotta yrittäjä Helsinki

498

Karjalainen Anne rehtori Kerava

429

Niikko Mika kansanedustaja Vantaa

488

Reinikainen Pekka lääkäri Helsinki

407

Järvinen Jukka päihdetyöntekijä, sosionomi Helsinki

441

Särkijärvi Jouni arkkitehti Espoo

264

Lohikoski Pia kansanedustaja, valtiot. maisteri Kerava

433

Kolu Harry myyjä Espoo

202

Selin Ann eMBA, johdon neuvonantaja Helsinki

426

Kairenius Topi panimoyrittäjä, hyönteiskokki Helsinki

310

Saukkonen Lea meteorologi Helsinki

455

Eklund Tarja leipomotyöntekijä Vantaa

587

Finne-Elonen Laura erikoislääkäri , specialläkare Helsinki

411

Hassan Ahmad Noor merkonomi Helsinki

424

Rantanen Mari kansanedustaja, ensihoitaja Helsinki

467

Laaninen Timo pastori, hallintot. maisteri Helsinki

379

Kontula Anna kansanedustaja, sosiologi Tampere

483

Rihtniemi Suvi diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Helsinki

397

Anttila Maija sairaanhoidon opettaja Helsinki

365

Alén Sini varhaiskasv. opettaja Vantaa

330

Kostama Rita yrittäjä, tradenomi Järvenpää

260

Karttunen Pasi sopimusasiantuntija Hyvinkää

296

Autio Minna professori Helsinki

300

Tallqvist Tarja dokumenttiohjaaja, lähihoitaja Espoo

267

Ebeling Mika pastori, raamattukouluttaja Helsinki

407

 

Edustajiston jäsenten lisäksi vaaleissa valittiin 60 varajäsentä. Heidän nimensä, vaalien tulokset kokonaisuudessaan ja kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät on julkaistu osoitteissa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto

Vuoden ostokset 12 000 € kolmelle voittajalle

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin vuoden ostokset à 12 000 € kolmelle voittajalle. Arpaonni suosi seuraavia: Sauli Sydänmetsä, Pyhäntä; Marleena Lehtinen, Vantaa; Jorma Hattula, Helsinki.

Internetissä äänestäneet osallistuivat myös lisäarvontaan, jossa palkintoina oli 100 € arvoinen ravintolalahjakortti 50 voittajalle. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.