HOK-Elannon edustajisto valitsi 22.11.2022 pidetyssä syyskokouksessaan hallintoneuvostoon kaudelle 2023–2025 viisi jäsentä erovuorossa olevien jäsenten toimikauden päättyessä. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Anu Suoranta ja Kaarin Taipale. Hallintoneuvostossa jatkamaan valittiin Kimmo Kiljunen, Irina Krohn ja Johanna Värmälä. Erovuorossa ollut Kari Uotila valittiin hallintoneuvostoon hallintoneuvostosta eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuodeksi 2023.

HOK-Elannon yhteistoimintaryhmän valitsemat henkilöstön edustajat toimikaudelle 2023-2024 ovat Roope Kämppi, jonka henkilökohtainen varajäsen on Jenni Elkelä, ja Christa Pessi, jonka henkilökohtainen varajäsen on Mari Laasio.

HOK-Elannon hallintoneuvosto valitsi 20.12.2022 pidetyssä kokouksessaan hallintoneuvoston puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa OTK, eMBA Heli Puura. Hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, THM Sari Sarkomaa. Hallintoneuvoston uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi valittiin teatteritieteen maisteri Irina Krohn.

Osuuskaupan hallitukseen hallintoneuvosto valitsi kuusi jäsentä vuodeksi 2023. Hallituksen jäseninä jatkavat Jaakko Aspara, Tuula Entelä, Taru Keronen, Pekka Laaksonen ja Markku Uitto. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa dentsu Finland Median Managing Director Reetta Peltola. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan sääntöjen mukaisesti toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

HOK-Elannon hallintoneuvosto 2023:

Puheenjohtaja:
Heli Puura, OTK, eMBA

1. varapuheenjohtaja:
Sari Sarkomaa, kansanedustaja, THM

2. varapuheenjohtaja:
Irina Krohn, TeM

Jäsenet:
Arto Bryggare, kauppatiet. kand.
Anne Karjalainen, FM, rehtori
Kimmo Kiljunen, VTT
Roope Kämppi, ravintolajohtaja (henkilöstön edustaja)
Mia Laiho, kansanedustaja, LT
Björn Månsson, toimittaja, eläkkeellä
Christa Pessi, päätyösuojeluvaltuutettu (henkilöstön edustaja)
Mika Raatikainen, erityisasiantuntija
Antti Rantalainen, yrittäjä
Wille Rydman, kansanedustaja
Anu Suoranta, valtiotieteiden tohtori
Kaarin Taipale, kaupunkitutkija, tekniikan tohtori
Anita Tuohino, ryhmäpäällikkö, eläkkeellä
Kari Uotila, eläkkeellä
Johanna Värmälä, erityisasiantuntija

HOK-Elannon hallitus 2023:

Puheenjohtaja:
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja

Jäsenet:
Jaakko Aspara, professori
Tuula Entelä, OTK, ekonomi
Taru Keronen, toimitusjohtaja
Pekka Laaksonen, KTM
Reetta Peltola, Managing Director
Markku Uitto, toimitusjohtaja

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous pidetään tiistaina 22. päivänä marraskuuta 2022 alkaen klo 18.00 Ässäkeskuksen auditoriossa, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 14.11.2022

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte hålls tisdagen den 22 november 2022 från kl.18.00 i Ässäkeskus auditorium, Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 14.11.2022

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston kevätkokous pidetään tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2022 alkaen klo 18.00 Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 11.4.2022

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

 

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges vårmöte hålls tisdagen den 26 april 2022 från kl.18.00 i Radisson Blu Seaside Hotel, Gräsviksstranden 3, 00180 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 11.4.2022

På uppdrag av förvaltningsrådet

 

Heli Puura

Förvaltningsrådets ordförande

 

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

Tiedonanto
HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

syyskokous pidetään tiistaina 23. päivänä marraskuuta 2021 alkaen klo 18.00
Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 8.11.2021

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse
HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 23 november 2021 från kl.18.00
i Radisson Blu Seaside Hotel, Gräsviksstranden 3, 00180 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 8.11.2021

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

 

 

 

 

 

Laura Raitio erosi HOK-Elannon hallituksesta 20.5.2021 aloittaessaan Alko Oy:n hallituksessa.

Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Markku Uitto sekä jäseninä professori Jaakko Aspara, KTM Taru Keronen, KTM Pekka Laaksonen ja toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Hallitus on eroamisen jälkeenkin päätösvaltainen, eikä hallituksen täydentäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ole lain tai osuuskaupan sääntöjen mukaan välttämätöntä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, ja hallintoneuvosto päättää hallituksen uuden kokoonpanon viimeistään vuoden 2022 alussa alkavalle toimikaudelle.

Kiitämme Laura Raitiota arvokkaasta työstä HOK-Elannon hallinnossa ja toivotamme hänelle parhainta menestystä uusissa tehtävissä, Veli-Matti Liimatainen sanoo.

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja

Tiedonanto

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

kevätkokous pidetään tiistaina 13. päivänä huhtikuuta 2021 alkaen klo 18.00. Kokous lähetetään HOK-Elannon kokoustilasta osoitteesta Tripla Workery West, 11. krs, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Helsingissä 29.3.2021

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

vårmöte hålls tisdagen den 13 april 2021 från kl.18.00. Mötet skickas från HOK-Elantos konferensrum på Tripla Workery West, 11:e våningen, Firdogatan 2 T 111, 00520 Helsingfors.

Till följd av undantagstillståndet som orsakats av coronavirus-pandemin, man deltar i mötet i första hand på distans.

På mötet behandlas följande ärenden:

Helsingfors 29.3.2021

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

 

HOKElannon hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura. Nykyinen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm jatkaa sekä HOKElannon että SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä. HOKElannon edustajisto valitsi kokouksessaan 24.11.2020 hallintoneuvostoon erovuorossa olevien tilalle Mia Laihon, Samuli Laurikaisen, Heli Puuran, Wille Rydmanin ja Anita Tuohinon. LisäksiHOKElannon yhteistoimintaryhmä valitsi aiemmin henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon Reija Laitisen ja Maarit Turjan. Reija Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Säde Länsisyrjä ja Maarit Turjan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Yolanda Soljasalo.

HOKElannon hallintoneuvosto kokoontui 17.12.2020 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston uutena puheenjohtajana aloittaa 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura, joka on toiminut HOKElannon hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2015 alkaen ja HOKElannon edustajistossa vuosina 20082016. Hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, THM Sari Sarkomaa ja 2. varapuheenjohtajana jatkaa Kari Uotila. HOKElannon hallintoneuvoston nykyinen puheenjohtaja Jorma Bergholm jatkaa sekä HOKElannon että SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä.

Lisäksi hallintoneuvosto valitsi HOKElannon hallitukseen Laura Raition. Hän korvaa hallituksessa Tuula Enten, joka jättää hallitustyön sääntöjen määräämän ikäpykälän myötä. Laura Raitio on hallitusammattilainen, joka toimii muun muassa Raute Oyj:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtajana, sekä Suominen Oyj:n ja Solidium Oy:n hallituksen jäsenenä.

VeliMatti Liimatainen
toimitusjohtaja

HOKElannon hallintoneuvosto 2021:
Puura Heli, pj, OTK, eMBA
Sarkomaa Sari, 1. varapj, kansanedustaja, THM
Uotila Kari, 2. varapj.
Bergholm Jorma, VTM
Ebeling Mika, pastori, raamattukouluttaja
Juvonen Arja, kansanedustaja, geronomi (AMK)
Kaira Lauri, johtaja
Kiljunen Kimmo, VTT
Krohn Irina, TeM
Kuusisto Merja, erikoissairaanhoitaja
Laiho Mia, kansanedustaja, LT
Laitinen Reija, marketpäällikkö (henkilökunnanedustaja)
Laurikainen Samuli, luomuviljelijä
Paavolainen Sara, näyttelijä
Rydman Wille, kansanedustaja
Tuohino Anita
Turja Maarit, päätoiminen työsuojeluvaltuutettu (henkilökunnan edustaja)
Värmälä Johanna, erityisasiantuntija

HOKElannon hallitus 2021:
Liimatainen VeliMatti, pj, toimitusjohtaja
Aspara Jaakko, professori
Keronen Taru, KTM
Laaksonen Pekka, KTM
Muhonen Sallamaari, toimitusjohtaja
Raitio Laura, hallitusammattilainen
UittoMarkku, toimitusjohtaja

Tiedonanto

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 24. päivänä marraskuuta 2020 alkaen klo 18.00
Original Sokos Hotel Presidentin auditoriossa, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi kokoukseen suositellaan osallistumista ensisijaisesti etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
o Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
o Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 4.11.2020

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES HÖSTMÖTE
hålls tisdagen den 24. november 2020 från kl.18.00
i Original Sokos Hotel Presidentti, auditorium, Södra Järnvägsgatan 4, 00100 Helsingfors.

Till följd av undantagstillståndet som orsakats av coronavirus-pandemin rekommenderas deltagande i mötet i första hand på distans.

På mötet behandlas följande ärenden:
o Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
o Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

Helsingfors den 4.11.2020

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan 121 002 asiakasomistajaa, ja äänestysaktiivisuus nousi 19,3 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää netin kautta käytti kaikkiaan 66 251 jäsentä eli 54,8 prosenttia äänestäneistä (edellisissä vaaleissa netin kautta äänesti 46,3 %).

Osuuskauppa on aidosti demokraattisesti hallittu yritys, jonka ylimmässä päättävässä elimessä vaikuttavat asiakasomistajien vaaleilla valitsemat edustajat. HOK-Elannon toimialueen kunnista edustajia valittiin Espoosta, Helsingistä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Keravalta, Nurmijärveltä ja Vantaalta. Ahkerimmin äänestettiin Helsingissä ja Keravalla.

– On tärkeää, että edustajiston kokoonpano vastaa laajan omistajakunnan näkemyksiä osuuskaupan hallinnosta. Edustajistolla on sääntömääräisten tehtävien lisäksi mahdollisuus nostaa esiin asiakasomistajien arkeen vaikuttavia ajankohtaisia teemoja, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen linjaa.

Vaaleissa oli kaikkiaan lähes 630 000 äänioikeutettua, noin 40 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2016 toimitetuissa vaaleissa. HOK-Elannon vaaleissa oli nyt jo neljättä kertaa käytössä mahdollisuus äänestää verkossa. Vaalipalvelukokonaisuuden tuotti Edita Prima Oy. Äänestäjä tunnistautui nettiäänestykseen pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Postiäänikuorissa oli erityinen koodi. Näin varmistettiin äänestäjän vaalisalaisuuden säilyminen sekä se, ettei kukaan päässyt äänestämään vaaleissa kahdesti. Mitätöityjen äänien määrä oli 294. Annettua ääntä ei sen sijaan voitu missään vaiheessa yhdistää äänestäjään.

Osallistuminen vaaleihin oli tehty helpoksi mahdollistamalla sekä nettiäänestys että perinteisempi postiäänestys. Jos äänestäjä olisi äänestänyt sekä netissä että postitse, olisi nettiääni jäänyt voimaan.

24 uutta edustajiston jäsentä, naisenemmistö vahvistui

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 24 (25), joista osa on ollut mukana varaedustajina aiemmin. Edustajistoon valittiin 35 (32) naista ja 25 (28) miestä.

Eniten ääniä saaneet kymmenen ehdokasta olivat:

Heinäluoma Eveliina 2461
Tuomioja Erkki 1885
Arajärvi Pentti 1601
Sarkomaa Sari 1369
Rydman Wille 1026
Kaleva Atte 965
Honkasalo Veronika 884
Vanhanen Matti 856
Alanko-Kahiluoto Outi 801
Kauma Pia 770

Ehdokaslistojen äänet jakautuivat seuraavasti:

Lista Ehdokaslistan nimi Ääniä % Paikkoja +/- Netti %
A Sosialidemokraatit – Helsinki 19 697 16,32 % 11 -2 46,7 %
B Sosialidemokraatit – Espoo 3 323 2,75 % 1 -1 45,5 %
C Sosialidemokraatit – Vantaa 6 366 5,27 % 3 47,6 %
D Sosialidemokraatit – muu Uusimaa 5 055 4,19 % 3 43,7 %
A, B, C ja D 34 441 28,53 % 18 -3 46,3 %
E Vasemmistoliitto – Helsinki 8 287 6,87 % 4 62,6 %
F Vasemmistoliitto – Uusimaa 4 273 3,54 % 2 49,9 %
E ja F 12 560 10,41 % 6  +  2 58,2 %
G Harmonia 88 0,07 % 0 65,9 %
H Eläinoikeuspuolue 603 0,50 % 0 57,9 %
I Vihreät – Helsinki 8 072 6,69 % 4 71,6 %
J Vihreät – Uusimaa 3 896 3,23 % 2 67,0 %
I ja J 11 968 9,91 % 6 70,1 %
K Suomen Keskusta 6 421 5,32 % 3 51,3 %
L Kokoomus – Helsinki 12 986 10,76 % 7 -1 55,4 %
M Kokoomus – Uusimaa 10 843 8,98 % 6 1 59,2 %
N Kristillisdemokraatit – lähipalveluja kotimaisin tuottein 5 047 4,18 % 3 48,8 %
O Svenska folkpartiet – Suomen ruotsalainen kansanpuolue 3 988 3,30 % 2 44,4 %
L, M, N ja O 32 864 27,23 % 18 54,3 %
P TOP2020 – Tulevaisuuden osuuskaupan puolesta 2020 1 894 1,57 % 1 + 1 79,1 %
Q Uudenmaan ja Helsingin Perussuomalaiset 8 562 7,09 % 4 51,8 %
R Liberaalipuolue – pelikoneet pois Prismoista 476 0,39 % 0 67,0 %
S Kommunistit ja demokraatit 1 505 1,25 % 0 49,1 %
T Kommunistinen Työväenpuolue Helsinki – Uusimaa 254 0,21 % 0 35,4 %
S ja T 1 759 1,46 % 0 -1 47,1 %
U Asiakas – Kuluttajat 974 0,81 % 0 -1 59,7 %
V Asiakasomistajan Asialla 4 998 4,14 % 3 2 73,0 %
W Uudenmaan Sitoutumattomat – De Obundna i Nyland 1 540 1,28 % 1 1 53,2 %
U, V ja W 7 512 6,22 % 4  + 2 67,2 %
X Siniset – suomalaisen lähiruoan puolesta 969 0,80 % 0 50,4 %
Y Perheiden puolesta 291 0,24 % 0 59,5 %
Z Me yksineläjät 299 0,25 % 0 46,2 %
Muut -1
Yhteensä 120 707 100 % 60 54,8 %
22.4.2020 Raporttia on korjattu, sillä äänien prosenttijakaumassa havaittiin virhe. Korjauksella ei ole vaikutusta vaalitulokseen.

 

Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen vertausluvun mukaisessa järjestyksessä:

äänimäärä

Heinäluoma Eveliina kansanedustaja, yhteiskuntat. maisteri Helsinki

2461

Sarkomaa Sari kansanedustaja, terveydenh. maisteri Helsinki

1369

Tuomioja Erkki kansanedustaja, valtiot. tohtori Helsinki

1885

Kauma Pia kansanedustaja, kauppat. maisteri Espoo

770

Honkasalo Veronika kansanedustaja, nuorisotutkija Helsinki

884

Alanko-Kahiluoto Outi kansanedustaja, filosofian tohtori Helsinki

801

Arajärvi Pentti professori Helsinki

1601

Rydman Wille kansanedustaja, valtiot. maisteri Helsinki

1026

Kiljunen Kimmo valtiot. tohtori, kansanedustaja Vantaa

754

Raatikainen Mika rikosylikonstaapeli Helsinki

589

Laiho Mia kansanedustaja, lääketieteen tohtori Espoo

475

Heinämaa Mari sairaanhoitaja Helsinki

244

Peltonen Eemeli eduskunta-avustaja, valtiot. kandidaatti Järvenpää

520

Laukkanen Antero kansanedustaja, sosiaalineuvos Espoo

435

Vanhanen Matti eduskunnan puhemies Nurmijärvi

856

Uotila Kari eläkeläinen Espoo

612

Laurikainen Samuli luomuviljelijä Helsinki

402

Harakka Timo ministeri, kansanedustaja Helsinki

630

Kaleva Atte yrittäjä Helsinki

965

Paavolainen Sara näyttelijä Helsinki

566

Månsson Björn journalist, pensionär Helsinki

724

Värmälä Johanna sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija Espoo

568

Juvonen Arja geronomi (AMK), kansanedustaja Espoo

518

Kivelä Mai kansanedustaja Helsinki

588

Vahasalo Raija rehtori, kasvatust. maisteri Kirkkonummi

294

Nieminen Pinja sos.alan suunnittelija Espoo

382

Bryggare Arto kauppat. kandidaatti Helsinki

514

Tuohino Anita ryhmäpäällikkö Vantaa

213

Asko-Seljavaara Sirpa professori Helsinki

686

Kähärä Sirkka-Liisa sairaanhoitaja (AMK), suunnittelija Vantaa

612

Rainio Jaakko rehtori Hyvinkää

284

Peltokorpi Terhi kätilö (AMK), kasvatust. maisteri Helsinki

431

Alanen Outi näyttelijä, ensihoitaja (AMK) Helsinki

544

Vepsä Sinikka sairaanhoitaja Helsinki

467

Krohn Irina teatteritaiteen maisteri Helsinki

328

Backlund Lotta yrittäjä Helsinki

498

Karjalainen Anne rehtori Kerava

429

Niikko Mika kansanedustaja Vantaa

488

Reinikainen Pekka lääkäri Helsinki

407

Järvinen Jukka päihdetyöntekijä, sosionomi Helsinki

441

Särkijärvi Jouni arkkitehti Espoo

264

Lohikoski Pia kansanedustaja, valtiot. maisteri Kerava

433

Kolu Harry myyjä Espoo

202

Selin Ann eMBA, johdon neuvonantaja Helsinki

426

Kairenius Topi panimoyrittäjä, hyönteiskokki Helsinki

310

Saukkonen Lea meteorologi Helsinki

455

Eklund Tarja leipomotyöntekijä Vantaa

587

Finne-Elonen Laura erikoislääkäri , specialläkare Helsinki

411

Hassan Ahmad Noor merkonomi Helsinki

424

Rantanen Mari kansanedustaja, ensihoitaja Helsinki

467

Laaninen Timo pastori, hallintot. maisteri Helsinki

379

Kontula Anna kansanedustaja, sosiologi Tampere

483

Rihtniemi Suvi diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Helsinki

397

Anttila Maija sairaanhoidon opettaja Helsinki

365

Alén Sini varhaiskasv. opettaja Vantaa

330

Kostama Rita yrittäjä, tradenomi Järvenpää

260

Karttunen Pasi sopimusasiantuntija Hyvinkää

296

Autio Minna professori Helsinki

300

Tallqvist Tarja dokumenttiohjaaja, lähihoitaja Espoo

267

Ebeling Mika pastori, raamattukouluttaja Helsinki

407

 

Edustajiston jäsenten lisäksi vaaleissa valittiin 60 varajäsentä. Heidän nimensä, vaalien tulokset kokonaisuudessaan ja kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät on julkaistu osoitteissa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto

Vuoden ostokset 12 000 € kolmelle voittajalle

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin vuoden ostokset à 12 000 € kolmelle voittajalle. Arpaonni suosi seuraavia: Sauli Sydänmetsä, Pyhäntä; Marleena Lehtinen, Vantaa; Jorma Hattula, Helsinki.

Internetissä äänestäneet osallistuivat myös lisäarvontaan, jossa palkintoina oli 100 € arvoinen ravintolalahjakortti 50 voittajalle. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

HOK-Elannon edustajistovaalien nettiäänestys päättyi viime yönä. Maanantaina postin kuljetettaviksi jätetyt postiäänet saadaan mukaan ääntenlaskentaan. Tulos julkistetaan 17. huhtikuuta.

– Yli 110 000 asiakasomistajaa käytti ääntään vaaleissamme, vaikka heillä varmasti on ollut vakavampaakin pohdittavaa koronatilanteesta johtuen. Iso kiitos äänestäneille aktiivisuudesta, uskon, että uusi edustajisto vastaa hyvin asiakasomistajakuntaamme, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen toteaa.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Äänioikeus oli lähes 630 000 asiakasomistajalla pääkaupunkiseudulla. Ehdolla edustajistoon oli 1237 asiakasomistajaa.

Nettiäänestyksen suosio kasvoi

Nettiäänestys oli nyt käytössä jo neljättä kertaa HOK-Elannon vaaleissa. Ensimmäisellä kerralla vuonna 2008 netissä äänestäneiden osuus oli 22 prosenttia äänestäneistä, vuonna 2012 lähes 35 prosenttia ja vuonna 2016 noin 47 prosenttia. Vaikka kaikki postiäänet eivät ole vielä tulleet laskentaan, näyttää vahvasti siltä, että tänä vuonna netissä äänesti jo yli 60 prosenttia äänioikeutetuista.
Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Edita Prima Oy. Vaaleja suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen.

Äänestäneillä mahdollisuus voittaa vuoden ostokset

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolmelle voittajalle vuoden ostokset à 12 000 euroa. Nettiäänestäjien kesken arvotaan 50 voittajalle 100 euron ravintolalahjakortit. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Vuoden ostosten voittajat julkistetaan vaalituloksen yhteydessä.