Logistiikkatyöntekijän kehityspolku HOK-Elannossa – perusta luodaan oman osaamisen kehittämisellä

HOK-Elanto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa urapolkua logistiikkatyöntekijänä.

Jo perehdytyksen ensimetreistä alkaen työntekijät pääsevät kehittämään monipuolisia taitojaan. Automatisoidussa keräilykeskuksessa logistiikkatyössä kertyy osaamista, joka ulottuu asiakaspalvelusta varastotoimintoihin. Työssä oppiminen on keskeistä, kun monipuoliset työtehtävät tarjoavat jatkuvasti uusia oppimismahdollisuuksia.

 

Ura ja kehittyminen kulkevat käsi kädessä HOK-Elannossa

HOK-Elannon tarjoamiin monipuolisiin urapolkuihin pystyy harva työnantaja vastaamaan.

Työntekijät voivat halutessaan edetä eri toimialojen välillä marketeista ravintoloihin ja kahviloihin tai ottaa askeleita kohti asiantuntijatehtäviä. Kokemusta voi kerryttää hyvin erilaisista työtehtävistä. Työtehtävien vaihtuminen avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia ammatilliselle kasvulle.

 

Noora Leshchenia

Noora Leshchenia

”Esihenkilöiden rooli on keskeinen kehitystarpeiden havainnoinnissa ja osaajien tukemisessa. Esihenkilöt tuntevat työntekijät sekä heidän työelämätarpeensa ja kiinnostuksen kohteensa. He auttavat työntekijöitä saavuttamaan omia tavoitteitaan”, kertoo HOK-Elannon HR assistentti Noora Leshchenia.

 

Työssä oppimisen lisäksi osaaminen kehittymiseen panostetaan myös muilla tavoin. HOK-Elannon työntekijät saavat vuosittain yli 30 000 tuntia koulutusta, ja heidän osaamiseensa panostetaan aina entistä enemmän.

 

Kaarlo Virtanen

Kaarlo Virtanen

”Työntekijöidemme kokemus siitä, että heidän osaamistaan arvostetaan ja kehitetään, on noussut selvästi vuosien varrella”, kertoo HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen.

 

Myös omien opintojen yhdistäminen työarkeen on sujuvaa. Monessa tehtävässä ovat esimerkiksi erilaiset työaikajärjestelyt mahdollisia. Kannustava kulttuuri tukee niin opinnoissa kuin työssä onnistumista.

 

Logistiikkatyöntekijänämme opit uusia taitoja

Osaamisen kehittäminen logistiikkatyössä on keskeinen osa työntekijäkokemusta.

 

Taru Kanth

Taru Kanth

”Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu keräilykeskuksessa töitä tehdessä. Kun jokainen työntekijä osaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla, se vaikuttaa positiivisesti työviihtyvyyteen ja työyhteisön toimivuuteen.”

”Tunne siitä, että työkaverit osaavat ja välittävät toisistaan, luo myös vahvan yhteisöllisyyden tunteen”, sanoo keräilykeskuksen HR-palvelupäällikkö Taru Kanth.

 

Logistiikkatyöntekijät tulevat oppimaan keräilykeskuksessa monipuolisia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä työelämässä myös myöhemmin. Tämä tuo turvaa tulevaan, kun pakkiin on kertynyt monipuolista työkokemusta. Se voi olla myös alku jopa elämänmittaiselle uralle HOK-Elannossa – jos näin haluaa.

Lisäksi osaamisen kehittäminen luo työntekijöille varmuutta omaan osaamiseensa ja mahdollistaa uralla etenemisen erilaisiin vastuurooleihin vaikkapa keräilykeskuksen sisälläkin.

 

Esihenkilöt auttavat onnistumaan ja rakentamaan näköisesi työelämän

Jo ensimetreistä alkaen uudet logistiikkatyöntekijämme saavat kattavan kuvan työtehtävistään ja keräilykeskuksen toimintatavoista. Tämä mahdollistaa nopean sopeutumisen työympäristöön ja työn vaatimuksiin.

 

”Esihenkilöidemme tuntosarvet on viritetty ja he tuntevat työkaverinsa, mikä auttaa heitä tukemaan työntekijöiden kasvua ja kehitystä”, Kaarlo konkretisoi.

 

Esihenkilöiden rooli perehdytyksessä on ensiarvoinen, sillä he toimivat oppaana ja tukena. He tukevat ja ohjaavat työntekijöitä omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Esihenkilöt voivat esimerkiksi auttaa työntekijöitä löytämään sopivia työtehtäviä ja -rooleja, jotka vastaavat heidän vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Tämä näkyy konkreettisesti työkavereidemme moninaisina uratarinoina, joihin pääset tutustumaan täällä.

 

Omiin vahvuuksiin on hyvä nojata

HOK-Elanto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Näitä vahvuuksia arvostetaan ja huomioidaan työympäristössä eri tavoin, kuten joustavuuden, koulutusmahdollisuuksien ja esihenkilön tuen kautta.

Tämän tulet nopeasti huomaamaan työkaverinamme – ruoan logistiikan huippuosaajaksi kasvaessasi!

HOK-Elannon ruoan verkkokaupan keräilykeskus työpaikkana.