Alepa Leinelä palkittiin vastuullisena kauppana – nuorilta kysytään paperit


24.05.2019

Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö toteutti tammikuussa 2019 kauppojen osto- ja pelaamiskokeet yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Täysi-ikäiset, mutta nuorelta näyttävät koeos­tajat yrittivät ostaa alkoholia ja raha-arpoja sekä pe­lata pelikoneilla.

Alepa Leinelän henkilökunta kysyi henkilöllisyyspapereita jokaiselta koeostajalta ja -pelaajalta. Kauppa palkittiin erityisesti siksi, että rahapelikoneiden ikärajavalvonta hoidettiin myös hienosti. Ostokokeissa menestynyt Alepa Leinelä palkittiin kunniakirjalla.

Palkitun kaupan myymäläpäällikkö Marita Peltonen pohtii onnistumisen edellytyksiä:

─ HOK-Elannossa ja Alepa-ketjussa on panostettu ikärajavalvontaan. Asia on esillä heti jo uusien työntekijöiden perehdytyksessä, ja asiasta muistutetaan muutaman kerran vuodessa. Henkilöpapereiden kysymisestä on tullut vahva tapa, jonka uudetkin työntekijät omaksuvat heti. Työkaverien esimerkillä on vaikutusta. Lisäksi alkoholin ja tupakan viiteikärajan nosto 30 vuoteen on varmasti helpottanut kyselemistä. Meillä on myös tullut tavaksi seurata, ketä kulloinkin on pelikoneella, ja jos siellä on nuoria niin heiltä käydään paperit kysäisemässä.

Alkoholin ostajalta kysytään herkemmin papereita – rahapelikoneiden ja raha-arpojen kohdalla petrattavaa

Osto- ja pelaamiskokeita tehtiin Vantaalla yhteensä 150, joista 68 kohdistui alkoholiin, 53 rahapelikoneisiin ja 29 raha-arpoihin.  Alkoholin osalta koeostoista 69 prosentissa myyjä kysyi ostajan ikää ja kun koeostajalla ei ollut esittää henkilöllisyystodistusta, myyjä kieltäytyi myymästä, mutta raha-arpojen koeostojen kohdalla näin toimittiin vain 34 prosentissa ostoista. Rahapelikoneiden koepelaamisen yhteydessä myyjät kysyivät henkilöllisyystodistusta vain 13 prosentissa pelaamisista.

Osto- ja pelaamiskokeet perustuvat valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamalliin.  Kokeet suoritettiin Vantaalla kolmatta kertaa. Osto- ja pelaamiskokeiden tuloksia ja ikärajavalvonnan kehittämistä mietitään Vantaan ja pääkaupunkiseudun tarjontatyöryhmissä, joihin osallistuvat kaupunkien, poliisin, aluehallintoviraston sekä vähittäiskaupan ja ravintoloiden edustajat.

Vastaavat luvut aiempina vuosina:

– alkoholi 2016: 53 %, 2015: 68%
– raha-arvat 2016: 45%, 2015 arvat ei mukana
– rahapelikoneet 2016: 16%, 2015: 8%

Lisätietoja:
– Kati Tervo, erityissosiaaliohjaaja, 040 593 9202, Ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Vantaan kaupunki