Espoon Lommilan kauppakeskuksen kaavapäätökset esillä julkisuudessa


09.06.2016

Seiska-lehti (9.6.2016) on nostanut esiin parin vuoden takaisen aiheen, joka liittyy Espoon Lommilan kauppakeskuksen kaavapäätöksiin ja valtuutettu Markku Sistosen (sd.) esteellisyyteen.

Asiasta on tehty tutkintapyyntö, jossa epäillään mahdollista lahjusrikosta. Tällä hetkellä poliisi selvittää, onko esitutkintaa syytä aloittaa. HOK-Elanto tekee poliisin kanssa yhteistyötä

HOK-Elannon osalta asia koskee osallistumista vuosittain järjestettyyn Kaupunkipolitiikan foorumi -seminaariin, jossa pääsääntöisesti ovat olleet luennoimassa Espoon, Helsingin ja Vantaan ylin virkamiesjohto yhtä aikaa. Vastaavaa ammatillisesti hyödyllistä tilaisuutta ei muualla järjestetä. Tilaisuuden järjestäjä on ollut Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry.

Vuosina 2008–2014 HOK-Elantoa on näissä seminaareissa edustanut joko toimitusjohtaja tai kiinteistöjohtaja. Ainoastaan vuonna 2013 HOK-Elannolla ei työesteen vuoksi ollut edustajaa tilaisuudessa. Vuonna 2014 kiinteistöjohtaja osallistui, mutta seminaarimaksua ei maksettu.

– Saimme vuonna 2014 tietää, että seminaarimaksut olivatkin menneet Markku Sistosen henkilökohtaiseen vaalityöhön, mikä ei ole yrityksemme linjauksen mukaista. Koimme tulleemme harhaanjohdetuksi tässä asiassa, jolloin vuoden 2014 osallistumismaksua ei suoritettu, kertoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.

HOK-Elannon edustajistossa ja vaaleissa ovat mukana lähes kaikki toimialueella vaikuttavat poliittiset ryhmittymät. HOK-Elanto myös tukee näitä ryhmiä rahallisesti ja tuen suuruus määräytyy edustajiston voimasuhteiden mukaisesti. Tuki on aina vastikkeellista. Aiemmin tuki suunnattiin niin lehti-ilmoituksiin kuin seminaarimaksuihin. Useat poliittiset ryhmittymät ovat järjestäneet seminaareja vuosien saatossa.

– Vastaavien epäselvyyksien estämiseksi muutimme tukilinjauksiamme niin, että vuodesta 2014 lähtien hyväksymme ainoastaan lehti-ilmoittelun tuen piiriin. Olemme avoimesti raportoineet kotisivuillamme vuosittain edustajistoryhmille annetuista tuista vuodesta 2006 lähtien, Niemi toteaa.

Yksittäisiä ehdokkaita ei tueta, vaan tuki annetaan paikallisjärjestöjen osoittamaan kohteeseen. Järjestöt puolestaan ovat keskeisessä roolissa edustajistovaalien ehdokasasettelussa, jossa äänestysaktiviteetin nostamiseksi pyritään saamaan ehdolle riittävästi uskottavia ehdokkaita. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana tukea on annettu oheisen, HOK-Elannon verkkosivuilla jatkuvasti näkyvän taulukon mukaisesti. Etelä-Espoon sosialidemokraattiselle työväenyhdistykselle mennyt tuki on täyttänyt kriteerit, kunnes ilmeni, että seminaarimaksut olivat menneet Sistosen henkilökohtaiseen vaalityöhön.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi aiemmin, että Sistonen oli saanut rahallista tukea ja että hän siksi oli esteellinen käsittelemään Espoon Lommilan kaavamuutosasiaa kaupunginhallituksen jäsenenä. Kaavapäätös olisi mahdollistanut Keskon ja HOK-Elannon yhteisen kauppakeskushankkeen toteuttamisen.