HOK-Elannon edustajiston vaalit alkavat ehdokasasettelulla 15.1.2024


Keväällä 2024 HOK-Elannolle valitaan uusi edustajisto. HOK-Elannon edustajistoon valitaan 60 jäsentä ja varajäsentä neljäksi vuodeksi. Edustajisto toimii vuorovaikutuskanavana osuuskaupan omistajien ja toimivan johdon välillä ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveita kuunnellen. HOK-Elannon vaalit alkavat edustajiston ehdokasasetannalla 15.1.2024. Äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024, ja vaalien tulos selviää toukokuun alussa.

15.01.2024

– HOK-Elanto on merkittävä osa paikallisten arkea ja myötävaikuttaa koko lähialueen työllistäjänä, investoijana ja kehittäjänä. Me HOK-Elannossa tunnemme hyvin paikallista arkea ja haluamme kehittää palveluistamme entistäkin kilpailukykyisempiä ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo.  

S-ryhmän osuuskaupat ja HOK-Elanto niistä suurimpana, ovat näkyvä osa asiakasomistajien arkea: HOK-Elannolla asiakaskohtaamisia kertyy vuosittain 150 miljoonaa. Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen.  

HOK-Elannon vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua asiakasomistaja, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi ja on maksanut 100 euron osuusmaksun täyteen vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi ehdokkaan tulee olla täysivaltainen ja täyttänyt 18 vuotta vaalin alkamiseen 10.4.2024 mennessä. 

Edustajisto käyttää asiakasomistajien päätösvaltaa osuuskaupassa 

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat asiakkaidensa omistamia osuustoiminnallisia yrityksiä, joiden päätöksentekoon osuuskaupan jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. HOK-Elannolla on yli 680 000 äänioikeutettua jäsentä eli asiakasomistajaa, joita edustava edustajisto valitaan vaaleilla jäsenten keskuudesta joka neljäs vuosi. 

Edustajisto päättää esimerkiksi osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät 

HOK-Elannon vaalien ehdokasasettelu alkaa 15.1.2024 ja jatkuu kuukauden ajan 15.2.2024 saakka. HOK-Elannon vaalisivuille osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto on koottu ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.  

HOK-Elannon vaalien äänestysaika on 10.4.2024-22.4.2024. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki vuoden 2023 loppuun mennessä jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Vaalien tulos julkistetaan toukokuun 2024 alussa. HOK-Elannon edustajistoon valitaan 60 jäsentä ja varajäsenet. 

Lisätietoja: osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto