HOK-Elannon kannanotto Suomen Kuvalehden artikkeliin 7.4.


08.04.2020

Suomen Kuvalehden 7.4. julkaisema juttu otsikoineen on harhaanjohtava. Juttu on maksumuurin takana, eikä HOK-Elannon kanta tule siksi yleisesti esiin.

HOK-Elannon rooli kiinteistömarkkinassa pääkaupunkiseudulla on erikoinen. Toimimme samanaikaisesti markkinoilla sekä vuokralaisena, vuokranantajana että kiinteistönomistajana ja joudumme sovittelemaan näitä kaikkia rooleja yhteen toimimalla samalla arvojemme mukaisesti. Tämä tarkoittaa symmetriaa: meidän tulee kohdella vuokralaisiamme mahdollisuuksien mukaan samalla tavalla kuin vuokranantajat kohtelevat meitä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

HOK-Elannolla on noin 50 omaa ravintolaa tai kahvilaa, joissa se toimii vuokralaisena ulkopuoliselta vuokranantajalta vuokratussa tilassa. Toisaalta HOK-Elanto toimii samalla myös itse vuokranantajana noin 40 ravintola- tai kahvilayritykselle. Ravintoloiden ja kahviloiden vuokranmaksuvelvoitteesta ajalta 4.4.-31.5.2020 (Valtioneuvoston antama asetus 173/2020 ravitsemusliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi) on käyty julkisuudessa laajaa keskustelua.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa HOK-Elanto päätti 3.4. vapauttaa kaikki ravintola- ja kahvilavuokralaisensa vuokranmaksuvelvoitteestaan toukokuun loppuun saakka. Omille vuokranantajillemme ilmoitimme, että pidättäydymme vuokranmaksusta heille kahvila- ja ravintolatilojen osalta samalta ajalta. Poikkeuksena ovat kuitenkin ne meidän vuokraisemme, joiden liiketoiminta perustuu merkittäviltä osin vuokratilasta tehtävään ulosmyyntiin. Tällaisten toimijoiden kanssa olemme sopineet vuokran alennuksesta myynnin muutoksen suhteessa tai muulla vastaavalla periaatteella.

Suuret kiinteistönomistajat ovat laajasti päättäneet vapauttaa ravintola- ja kahvilavuokralaisensa vuokranmaksusta siltä ajalta, kun ne on määrätty pidettäväksi suljettuina. Tällaisen päätöksen ovat tehneet esimerkiksi Helsingin kaupunki, Ilmarinen, VR, Sponda, Varma, Capman ja Citycon. Kiinteistönomistajat tekevät päätöksiä uusista vuokrahelpotuksista tällä hetkellä päivittäin. Käytännössä näillä päätöksillä jaetaan tilanteesta aiheutuvia liiketoiminnan tappioita vuokralaisen ja kiinteistönomistajan kesken.

Vuokranantajiemme vastaukset vuokranmaksumme tilapäiseen katkaisemiseen ovat olleet vaihtelevia; osa on ymmärtänyt tilanteen poikkeuksellisuuden ja asia on sopinut heille hyvin, mutta jotkut ovat ilmoittaneet, että eivät hyväksy asiaa tai haluavat neuvotella kanssamme jonkinlaisesta muusta ratkaisuista. Niiden vuokranantajien kanssa, jotka haluavat neuvotella kanssamme, pyrimme sopimaan kohtuullisen molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Niiden vuokranantajien kanssa, jotka katsovat, että valtioneuvoston asetus ei vapauta vuokralaista vuokranmaksuvelvoitteesta edes osittain, jäämme katsomaan, mikä tulee myöhemmin muodostumaan asiassa yleiseksi markkinakäytännöksi tai lain tulkinnaksi.

Ravintola- ja kahvilatoimijoiden lisäksi HOK-Elannolla on noin 250 muuta vuokralaista, jotka edustavat muita toimialoja. Toimialojen kirjo on laaja aina isännöitsijätoimistoista apteekkeihin. Joukossa on pieniä yrityksiä, mutta toisaalta myös suuria kansainvälisiä ketjuja. Näiden toimijoiden osalta käsittelemme jokaisen saamamme vuokranalennuspyynnön tapauskohtaisesti. Tilanne kohtelee erilaisia yrityksiä erilaisin tavoin. Aina, jos suinkin mahdollista, pyrimme tulemaan vastaan erityisesti pienyrityksiä, jotta ne selviytyisivät tilanteen yli. Pienyritykset ovat meille tärkeitä kumppaneita ja täydentävät usein omia palveluitamme kauppapaikoissamme.

Valtioneuvoston 31.3.2020 antamalla asetus (173/2020; Valtioneuvoston asetus ravitsemusliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi) määrää, että ravitsemusliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta mm. Uudenmaan maakunnassa. Asetus tuli voimaan 4.4.2020 ja on voimassa 31.5.2020 saakka. Ravintola- ja kahvilatoiminnan harjoittamisen käytännössä estävä asetus on annettu COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi.