HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi: Arvonlisäveron alennus täysimääräisenä hintoihin


07.08.2008

Kesän aikana on spekuloitu vilkkaasti siitä, kuka hyötyy tulevasta ruoan arvonlisäveron alennuksesta. Ainakin S-ryhmässä on päätetty, että se on kuluttaja. Alennus tulee siirtymään täysimääräisenä hintoihin.

Ruoan hintataso ja suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailutilanne on ollut vahvasti esillä keskusteluissa tänä kesänä. Suomalaista kauppaa on moitittu kilpailun puutteesta.

– Kansainvälisiä hintavertailuja tehtäessä unohtuvat usein maamme pitkät kuljetusmatkat ja korkea yleinen kustannustaso sekä arvonlisäveron osuus suomalaisista hinnoista, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.


– Uskon, että suomalaiset kuluttajat hyötyvät siitä, että täällä on vahvoja kotimaisia toimijoita, joilla on riittävästi resursseja niin hankintaan kuin kattavan verkoston ylläpitämiseenkin. Kotimaiset tuottajatkin hyötyvät siitä, että kotimaista profiilia korkealla pitävillä ketjuilla on riittävä markkinaosuus.

– Kun ruoan arvonlisäveron alennus astuu voimaan, aiomme siirtää sen täysimääräisenä hintoihin. S-ryhmän järjestelmillä voimme toteuttaa tämän alennuksen yhdellä napinpainalluksella, Matti Niemi lupaa.

Pääkaupunkiseudun ABC-ketju kasvoi 85 %

Helsingin Osuuskauppa Elannon viides toimintavuosi on jatkunut kasvun merkeissä. Alkuvuoden aikana erityisesti polttoainekaupan kasvu korostuu, kun pääkaupunkiseudun Esso-ketjun yksiköitä on muutostöiden jälkeen liitetty ABC-ketjuun.

Alkuvuoden aikana HOK-Elannon toimipaikkaverkosto kasvoi yhdeksällä uudella yksiköllä, joista kahdeksan on uusia ABC-Delejä. HOK-Elannon liikenneasematoiminta on nyt kasvanut liikevaihdoltaan yhtä isoksi kuin ravintolaliiketoiminta. ABC-Deli on uudentyyppinen kaupunkiympäristöön kehitetty kompakti liikennemyymälä. HOK-Elannon ABC-ketju kasvatti myyntiään peräti 84,8 prosenttia (47,9 %) edellisvuodesta ja markkinaosuus seudun bensiinikaupasta nousi seitsemästä 11 prosenttiin.

Marraskuussa avattu Viikin Prisma-keskus on jatkanut erinomaista myynnin kehitystään.

Kannelmäessä päästiin vuodenvaihteen jälkeen aloittamaan uuden Prismakeskuksen rakentaminen. Paikalle nousee lähivuosina täysin uusi noin 50 000 m2 kauppakeskus maanalaisine pysäköintitiloineen. Itäkeskuksessa valmistuu Sponda Oyj:n rakennuttama Prisma-keskus, jossa HOK-Elannon kahdestoista Prisma avataan helmi-maaliskuussa 2009.

Alepoiden remonttikierros jatkuu edelleen, ja alkuvuoden aikana kunnostettiin 10 Alepaa uuden ilmeen mukaisiksi.

A.C. Nielsenin maaliskuussa 2008 julkistamassa raportissa HOK-Elannon osuus pääkaupunki-seudun päivittäistavaramarkkinoista oli viime vuonna 39,1 prosenttia (38,5 %).

Ison Omenan ravintolamaailmassa avattiin uusi Wok Up, joka on itämaisen ruokaravintolan pilottihanke S-ryhmässä. Hakaniemen Sokoksessa avattiin toukokuussa uusi kahvila Coffee Bar Sokos Hakaniemi.

Liikevaihto ja tulos

Helsingin Osuuskauppa Elannon liikevaihto ajalta 1.1.–30.6.2008 oli 720,6 milj. euroa (ed. vuosi 644,7 M€). Koko konsernin liikevaihdon kasvu oli 11,8 prosenttia (11,2 %).

HOK-Elanto-konsernin liiketulos katsauskaudelta oli 14,4 milj. euroa (9,8 M€). Konsernin voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,8 milj. euroa (13,5 M€). Ilman kertaluonteisia eriä konsernin operatiiviseksi tulokseksi muodostuu 14,8 milj. euroa (16,4 M€).

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos jakautuivat toimialoittain seuraavasti:

                                                 Liikevaihto      Muutos      Liiketulos     Liiketulos

                                                1-6/08 M€      %              1-6/08 M€   1-6/07 M€ *)

Market- ja tavaratalokauppa        608,0              9,5           11,9             2,6

Ravintolaliiketoiminta                  52,0                -0,2         1,1               2,6

Liikenneasematoiminta                51,5                84,8         -3,6             -0,3

Muu liiketoiminta                        6,8                 -1,7          0,3               0,6

Kiinteistöliiketoiminta ja hallinto   2,2                -4,8           4,7               4,3

HOK-Elanto-konserni yht.        720,6              11,8%      14,4             9,8

HOK-Elannon market- ja tavaratalokaupan liikevaihto oli 608,0 milj. euroa (555,4 M€), jossa on kasvua 9,5 prosenttia. Liikevaihto kertyi 11 Prisman, 49 S-marketin, 79 Alepan, kahden Sokos-tavaratalon ja viiden Emotion-myymälän liiketoiminnasta. Liikevaihdon kasvu johtuu vuoden 2007 avatusta Viikin Prismasta sekä vanhan verkoston myynnin kasvusta. Market- ja tavaratalokaupan liiketulos oli 11,9 milj. euroa (2,6 M€). Tuloksen paranemiseen vaikuttivat myynnin hyvä kehitys, Sokos-ketjun tuloksen paraneminen, korjauskulujen pieneneminen sekä edellisvuotta pienemmät liikearvo- ja arvonalennuspoistot.

HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnalla on 105 ravintolaa. Liikevaihto katsauskaudelta oli 52,0 milj. euroa (52,1 M€). Liiketulos oli 1,1 milj. euroa (2,6 M€). Tuloksen heikentyminen johtuu erityisesti alkoholimyynnin pienentymisestä.

Liikenneasematoiminta koostuu 4 ABC-liikennemyymälästä, 10 ABC-Delistä sekä 11 ABC- automaattiasemasta. Liikevaihto katsauskaudella oli 51,5 milj.euroa (27,9 M). Uudet yksiköt ovat kasvattaneet liikevaihtoa, mutta myös vanhojen yksiköiden kehitys on ollut hyvää. Liiketulos oli -3,6 milj.euroa (-0,2 M€). Tuloksen heikentyminen johtuu uusavauksista.

HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat hautauspalvelu ja Backas Puutarhakeskus.

Asiakasomistajille 25 % enemmän Bonusta

HOK-Elantoon liittyi katsauskauden aikana 13 695 (14 340) uutta asiakasomistajaa ja asiakasomistajien määrä 30.6.2008 oli 525 699 (508 312). Vihreä kortti on jo 78 prosentilla pääkaupunkiseudun talouksista. Bonusmyynnin osuus konsernin myynnistä oli 78 prosenttia 
(77 %). Katsauskaudella tehtyjen ostojen perusteella Bonusta maksettiin HOK-Elannon asiakasomistajille yhteensä 26,0 milj. euroa (20,8 M€). Bonusostojen määrä kasvoi 15 prosenttia ja maksetun Bonuksen määrä kasvoi 25%. Lisäksi HOK-Elanto maksoi osuusmaksuille osuuspääoman korkoa 20 prosenttia, yhteensä 3,5 milj. euroa (20 % ja 3,1 M€).

Kokoaikainen henkilöstö kasvussa

Palvelualojen ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys on haasteellista erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa työpaikkoja on paljon tarjolla. HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä 30.6.2008 oli 5491 henkilöä, kun se 31.12.2007 oli 5 381 henkilöä.

Kokoaikaisiksi muutettuna henkilöstömäärä oli 4 419, joka on kasvanut vuoden vaiheesta 153 henkilötyövuodella. Kasvu johtuu ABC-toimipaikkojen määrän lisääntymisestä sekä syksyllä 2007 avatusta Viikin Prismasta. Kokoaikaisen henkilöstön osuus 30.6.2008 oli 46 prosenttia. Viime vuosien aikana on hallitusti kasvatettu sekä kokoaikaisten että suurempia työtuntimääriä tekevien osa-aikaisten työntekijöiden osuutta.

Maaliskuussa 2008 HOK-Elanto maksoi 1 miljoonan euron tulosbonuksen (0,9 M€) vakituisille työntekijöilleen vuoden 2007 tuloksesta. Tulosbonus maksettiin 4 850 työntekijälle.

100 miljoonan investoinnit vuonna 2008

HOK-Elannon bruttoinvestoinnit olivat alkuvuoden aikana 50,8 milj. euroa (32,8 M€). Suurimmat kohteet olivat Lommilan Prismaa varten tehty maa-aluehankinta Espoosta sekä Kannelmäen Prisman rakentaminen. Vuoden 2008 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkkonsa kehittämiseen yli 100 miljoonaa euroa. Uusia Prismoja suunnitellaan Itäkeskuksen ja Lommilan lisäksi Hakunilaan, Myyrmäkeen ja Marja-Vantaalle. Hyvinkään Prismaa tullaan laajentamaan. Lisäksi suunnitteilla on uusia S-market- ja Alepa-yksiköitä.

Liikenneasematoimintaa laajennetaan määrätietoisesti pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2008 lopussa ABC-toimipaikkojen lukumäärä tulee olemaan 30. HOK-Elannon ensimmäinen Kodin Terra avataan Tuusulassa syksyllä 2009 ja sen rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2008.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Niemi, puh. 010 76 60100, matti.niemi@sok.fi

Marketkaupan toimialajohtaja Veli-Matti Liimatainen, 010 76 60700, 
veli-matti.liimatainen@sok.fi

Ravintolatoiminnan toimialajohtaja Jouko Heinonen, puh. 010 76 60640, jouko.heinonen@sok.fi

Ajankohtaista aineistoa medialle on kotisivuillamme osoitteessa

http://mediapalvelu.s-kanava.fi/hok-elanto/