HOK-Elannon vaalien ehdokasnumerot arvottiin


21.02.2020

HOK-Elannon edustajiston vaalien ehdokkaat ovat saaneet numeronsa. Ehdokkaita vaaleissa on 1 237, ehdokaslistoja on 26 ja vaaliliittosopimuksia on tehty kuusi. Ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa 26.3.-6.4.2020 valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta.  

Äänioikeutettuja on yli 630000. Mitä aktiivisemmin äänestetään eli mitä korkeammaksi äänestysprosentti nousee, sitä paremmin uuden edustajiston kokoonpano vastaa HOK-Elannon laajaa asiakasomistajakuntaa. Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 äänestysprosentti oli 26. 

HOK-Elanto tarjoaa nyt jo neljättä kertaa mahdollisuuden nettiäänestämiseen. Vuonna 2016 nettivaihtoehdon valitsi lähes puolet äänestäneistä. Vaalikone avataan äänestäjille 24.3.2020 osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto. Sivustolta pääsee äänestämään 26.3. kello 9.  

Asiakasomistajat ovat keskuudestaan koonneet seuraavat ehdokaslistat: 

table
{mso-displayed-decimal-separator:”\,”;
mso-displayed-thousand-separator:” ”;}
tr
{mso-height-source:auto;}
col
{mso-width-source:auto;}
td
{padding-top:1px;
padding-right:1px;
padding-left:1px;
mso-ignore:padding;
color:black;
font-size:11.0pt;
font-weight:400;
font-style:normal;
text-decoration:none;
font-family:Arial, sans-serif;
mso-font-charset:0;
text-align:general;
vertical-align:bottom;
border:none;
white-space:nowrap;
mso-rotate:0;}
.xl22
{font-family:Calibri, sans-serif;
mso-font-charset:0;
vertical-align:middle;
border:.5pt solid windowtext;}
.xl25
{font-size:9.0pt;
font-weight:700;
text-align:right;}
.xl26
{font-size:9.0pt;
font-weight:700;
text-align:right;
border:.5pt solid windowtext;}
.xl27
{font-size:9.0pt;
font-weight:700;
font-family:Calibri, sans-serif;
mso-font-charset:0;
vertical-align:middle;
border:.5pt solid windowtext;}
.xl28
{font-size:9.0pt;
font-weight:700;
border:.5pt solid windowtext;}
.xl31
{font-size:9.0pt;
text-align:right;}
.xl33
{text-align:center;
border:.5pt solid windowtext;}
.xl36
{font-size:9.0pt;
font-weight:700;
text-align:center;
border:.5pt solid windowtext;}
.xl39
{font-weight:700;
text-align:center;
border:.5pt solid windowtext;}

TunnusEhdokaslistan nimiEhdokkaitaEhdokasnumerotASosialidemokraatit – Helsinki1202-121BSosialidemokraatit – Espoo33122-154CSosialidemokraatit – Vantaa56155-210DSosialidemokraatit – Muu Uusimaa46211-256EVasemmistoliitto – Helsinki93257-349FVasemmistoliitto – Uusimaa49350-398GHarmonia3399-401HEläinoikeuspuolue3402-404IVihreät – Helsinki77405-481JVihreät – Uusimaa36482-517KSuomen Keskusta71518-588LKokoomus – Helsinki88589-676MKokoomus – Uusimaa108677-784NKristillisdemokraatit – lähipalveluja kotimaisin tuottein96785-880OSvenska folkpartiet – Suomen ruotsalainen kansanpuolue41881-921PTOP2020 – Tulevaisuuden osuuskaupan puolesta 202019922-940QUudenmaan ja Helsingin Perussuomalaiset90941-1030RLiberaalipuolue – pelikoneet pois Prismoista51031-1035SKommunistit ja demokraatit771036-1112TKommunistinen työväenpuolue Helsinki – Uusimaa121113-1124UAsiakas – Kuluttajat151125-1139VAsiakasomistajan Asialla571140-1196WUudenmaan Sitoutumattomat  – De Obundna i Nyland201197-1216XSiniset – suomalaisen lähiruoan puolesta181217-1234YPerheiden puolesta21235-1236ZMe yksineläjät21237-1238

1 237

Seuraavat ehdokaslistat ovat sopineet vaaliliitoista:  

Äänestysaineisto postitetaan kotiin 
 
Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto tarkkoine ohjeineen vaaliajan alkamiseen mennessä.  Äänestämään kirjaudutaan vaalisivustolla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vaaliaika on 26.3.-6.4.2020.  

Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Edita Prima Oy. Vaalisalaisuuden säilymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Äänestää voi myös perinteisesti postitse. Postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle äänioikeutetulle satunnaisesti annettu koodi, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos äänestäjä postittaa äänestyslipun ja äänestää myös sähköisesti, sähköisesti annettu ääni jää voimaan.