HOK-Elannon vuosi 2021: ruoan verkkokauppa kasvoi 53 prosenttia, koronan keskellä jatkettiin ennätyksellisiä investointeja


S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon liikevaihto kasvoi vuonna 2021 edellisvuodesta 3,9 prosenttia 2,25 miljardiin euroon ja ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 53 prosenttia nousten toimialueensa markkinajohtajaksi. Ruoan verkkokaupan osuus koko päivittäistavaramyynnistä oli yli viisi prosenttia. HOK-Elanto jatkoi myös ennätyksellisiä investointeja toimialueensa kehittämiseen: palveluverkosto täydentyi 43 uudella tai uudistetulla toimipaikalla. Bonuksia maksettiin asiakasomistajille enemmän kuin koskaan, 77,3 miljoonaa ja koronarajoituksista kärsineellä ravintola-alalla työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin vuoden 2020 tapaan työtä kaupan puolelta. 

18.02.2022

HOK-Elannon ruoan verkkokaupan myynti harppasi vuonna 2021 53 prosentin eli yli 38 miljoonan euron loikan edellisvuoteen verrattuna. Ruoan verkkokaupan myynti oli yhteensä 110 miljoonaa euroa ja verkon osuus koko päivittäistavaramyynnistä nousi yli viiden prosentin. Myyntitulos siivitti HOK-Elannon ruoan verkkokaupan markkinajohtajaksi toimialueellaan.  

HOK-Elannon liiketoiminnoista erityisesti päivittäis- ja käyttötavarakauppaketjut Prisma, S-market ja Alepa sekä ABC-liikenneasemaketju menestyivät hyvin. HOK-Elannon ravintolatoiminta ja Helsingin ydinkeskustan toimipaikat olivat koronan vaikutuksesta kuitenkin yhä hiljaisia, vaikka kohennusta vuoden 2020 takaiseen tilanteeseen saatiinkin.  

– Kahden vuoden koronakriisi on vaikuttanut HOK-Elannon Helsingin ydinkeskustan alueella sijaitseviin liiketoimintoihin negatiivisesti ja kannamme huolta alueen pitkän aikavälin kehityksestä. Helsingin keskustan elinvoiman palauttaminen vaatii eri tahojen yhteistä kehitystyötä ja ponnisteluja. Me HOK-Elannossa katsomme tulevaan ja olemme valmiina tähän työhön koronan väistyttyä, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo.  

HOK-Elannon liikevaihto kasvoi vuonna 2021 edellisvuodesta 3,9 prosenttia 2,25 miljardiin euroon ja tulos ennen veroja nousi edellisvuoden 8,2 miljoonasta eurosta 24,5 miljoonaan euroon. Tuloksen parantumiseen vaikuttivat osin sijoitustoiminnan tuotot. HOK-Elanto jatkoi toimialueellaan päivittäistavarakaupan markkinajohtajana ja yhtenä Suomen suurimmista ravintola-alan toimijoista yhteensä 223 kaupan alan ja 77 ravintola-alan toimipaikalla.  

– Osuuskauppana perustehtävämme on tuottaa etua ja palveluita asiakasomistajillemme. Onnistuimme tässä tehtävässä hyvin pitäen samalla huolta henkilökunnastamme. Koronahaasteiden keskelläkään emme joutuneet tekemään lomautuksia ja pystyimme viemään investointiohjelmamme läpi, Liimatainen sanoo.  

Ruoan verkkokaupan kasvu kiihtyi – volyymi lähes miljoona tilausta vuodessa  

Ruoan verkkokaupan kysyntä on ollut vahvassa kasvussa jo pian kahden vuoden ajan. Ruoan verkkokauppaa on kehitetty voimakkaasti muun muassa noutopisteverkostoa laajentamalla. Samalla asiakkaiden käyttöön on tuotu uusi ruoan verkkokauppa S-kaupat.fi, joka helpottaa entisestään ruoan ostamista verkosta. 

– HOK-Elannon ruoan verkkokaupan suosiota ja kokoluokkaa kuvaa sekin, että asiakkaat tekivät meiltä lähes miljoona ruoan verkkokaupan tilausta vuonna 2021. Tämä vastaa noin 20 000 tilausta viikossa, kertoo HOK-Elannon ruoan verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua.  

Poikkeuksellisen suuret investoinnit jatkuivat vuonna 2021 

HOK-Elanto on investoinut viimeisen kahden vuoden aikana toimialueensa kehittämiseen ja verkoston laajentamiseen reilun neljännesmiljardin. Yhteensä vuoden 2021 aikana avattiin 18 täysin uutta toimipaikkaa (9 uutta Alepaa, 3 uutta S-marketia, 2 uutta ABC-asemaa ja 1 Emotion sekä kolme uutta ravintolaa) ja 25 toimipaikkaa uudistettiin. Uudistusten joukossa oli muun muassa Pohjois-Euroopan suurimman hypermarketin, Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan Prisma Kaaren täydellinen remontti ja palveluiden kehittäminen. Lisäksi avattiin esimerkiksi 23 uutta ABC-latausasemaa sähköautoille. Vuonna 2021 investoinnit olivat ennätykselliset 136,4 miljoonaa euroa ja edellisvuonna 120 miljoonaa euroa. 

Toimialueen kehittäminen ja verkoston laajentaminen jatkuu myös vuonna 2022. HOK-Elanto avaa tänä vuonna muun muassa kuusi uutta Alepaa, kolme uutta S-marketia, yhden uuden Prisman sekä yhden Emotionin. Lisäksi täysin uusittu ravintola Kappeli Helsingin Esplanadilla avaa ovensa keväällä.  

Asiakasomistajille ennätykselliset 77,3 miljoonaa euroa Bonusta 

Vuoden 2021 aikana HOK-Elantoon liittyi yli 24 300 uutta asiakasomistajaa, ja joulukuun lopussa asiakasomistajien määrä nousi yli 652 000:n. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta ennätykselliset 77,3 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 2,5 miljoonaa euroa. Bonuskorttia käytti vuoden 2021 aikana 71,5 prosenttia HOK-Elannon toimialueen talouksista ja asiakasomistajien bonusostot olivat 2272,2 miljoonaa euroa.  

Kauppa työllisti, henkilöstön tyytyväisyys huipputasolla 

Monialayrityksenä HOK-Elanto on jo lähes kaksi vuotta jatkuneen koronakriisin aikana pystynyt tarjoamaan koronarajoituksista kärsivissä ravintoloissaan työskenteleville töitä kaupan alan yksiköissään. Nopeat muutokset ovat kuitenkin vaatineet henkilökunnalta myös paljon venymistä ja uuteen hyppäämistä.  

– Henkilökuntamme sitoutuneisuus ja joustavuus on mahdollistanut sen yksiköiden välisen yhteistyön, jota on tarvittu koronakriisin tuomista yllättävistä haasteista selviämiseen. Suuri kiitos hok-elantolaisille siitä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo.  

Kiitoksena henkilökunnan jaksamisesta ja joustamisesta henkilöstön palkitsemiseen käytettiin vuonna 2021 yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.   

HOK-Elanto on toimialueensa merkittävä työllistäjä, ja vuonna 2021 yrityksen palveluksessa työskenteli lähes 6500 henkeä. HOK-Elanto mittaa vuosittaisella tutkimuksella henkilöstönsä viihtymistä, työilmapiiriä ja tyytyväisyyttä johtamiseen ja esimiestyöhön. Vuonna 2021 tutkimuksen vastausprosentti oli jälleen korkealla tasolla, 91,4 prosenttia. Työtyytyväisyys säilyi vuoden 2020 huipputuloksenkin jälkeen erinomaisella AA+ -tasolla.  

HOK-Elannon keskeiset luvut 1–12/2021

 • Liikevaihto oli 2 250 milj. euroa (ed. v. 2 166 milj. euroa), kasvua 3,9 %. 
 • Tulos ennen veroja oli 24,5 miljoonaa euroa (ed. v. 8,2 M€).  
 • Vuonna 2021 HOK-Elannon ruoan verkkokaupan myynti harppasi 53 prosentin eli yli 38 miljoonan euron loikan edellisvuoteen verrattuna. Ruoan verkkokaupan myynti oli yhteensä 110 miljoonaa euroa ja verkon osuus koko päivittäistavaramyynnistä nousi yli viiden prosentin. Myyntitulos siivitti HOK-Elannon ruoan verkkokaupan markkinajohtajaksi toimialueellaan.  
 • Investoinnit olivat 136 miljoonaa euroa (ed. v. 120 M€).  
 • Omavaraisuusaste oli 75,9 prosenttia (76,2 %).  
 • HOK-Elantoon liittyi 24 305 uutta asiakasomistajaa (23 748). Vuoden lopussa heitä oli 652 502 taloutta (649 040) eli 76,6 % (77,8 %) toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista.  
 • HOK-Elannon asiakasomistajat saivat Bonusta yhteensä 77,3 miljoonaa euroa (73,2 M€) ja maksutapaetua 2,5 miljoonaa euroa (2,3 M€).  Asiakasomistajille maksetun Bonuksen määrä kasvoi kuusi prosenttia ja maksutapaetu 12 prosenttia.   
 • HOK-Elannon asiakasomistajat ostivat Bonusta kerryttäviä tuotteita ja palveluja 2 272,2 milj. eurolla HOK-Elannosta, S-ryhmästä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta. HOK-Elannon myynnistä 64,6 prosenttia (64,5 %) suuntautui asiakasomistajille.  
 • Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 6 495 (ed. v. 6 159). Määrä on laskettu aktiivisten työsuhteiden mukaan.  
 • Kiitoksena henkilökunnan jaksamisesta ja joustamisesta henkilöstön palkitsemiseen käytettiin vuonna 2021 yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.  
 • HOK-Elanto työllisti vajaat 1400 kesätyöntekijää.  
 • Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 369 (ed. v. 339). Määrään sisältyy Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä 77 ravintolaa, 14 Prismaa, 63 S-markettia, 129 Alepaa, kolme Food Market Herkkua, kaksi Sokos-tavarataloa ja 12 Emotionia, 57 ABC-asemaa ja -latausasemaa, laki- ja hautauspalvelut sekä omistajapalvelut.  
 • HOK-Elanto on sitoutunut kierrättämään toiminnastaan syntyvät jätteet 80-prosenttisesti vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2021 aikana kierrätysaste parani edellisvuodesta ollen 76,4 %. 
 • HOK-Elanto siirtyy kaikkien myymälöidensä kylmälaitteissa luonnollisten kylmäaineiden käyttöön viimeistään vuoteen 2030 menneessä. Suunnitelmallinen kylmälaitteiden uudistustyö aloitettiin HOK-Elannossa vuonna 2017. Vuoden 2021 loppuun mennessä myymälöistä yli puolet käyttää kylmäaineenaan ympäristöystävällisempää hiilidioksidia. Kylmälaiteinvestointien lisäksi myymälöiden valaistuksen päivittäminen LED-valoihin, päästöttömän sähkön käyttö ja kylmäjärjestelmän tuottaman lämmön hyödyntäminen mm. kiinteistön lämmityksessä edistävät matkaa kohti hiilinegatiivista S-ryhmää vuonna 2025. 
 • HOK-Elanto haluaa yhdessä asiakkaidensa kanssa vähentää ruokahävikkiä erilaisin keinoin. Vuonna 2021 S-marketeihin tuotiin myyntiin ekologiset ja edulliset kahden euron hyvikkilaatikot, joihin kerätään hävikkiuhan alta pelastettuja hedelmiä, vihanneksia ja leipomotuotteita. Suureen suosioon nousseet hyvikkilaatikot ovat tuoneet kaivatun lisän hedelmä- ja vihanneshävikin hillitsemiseen. 
 • HOK-Elanto edistää kestävää kaupungistumista sekä asiakkaiden hiilineutraalia liikkumista. Vuonna 2021 sähköautojen latauspisteverkostoa kasvatettiin lähes 200 uudella latauspisteellä. HOK-Elanto toimii myös kaupunkipyörien pääyhteistyökumppanina Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.  
 • HOK-Elanto lahjoitti 100 000 euroa Mieli ry:n Pidä huolta -kampanjaan nuorten mielenterveyden tukemiseksi.  

Tiedotteen taloudelliset tiedot ovat vielä tiedotteen julkaisuhetkellä 18.2.2022 tilintarkastamattomia ennakkotietoja.