HOK-Elannossa yli puolet kylmäkoneista uusittu – uudistukset tuoneet jo nyt vähintään 7000-kertaiset päästövähennykset


Kesällä kauppojen kylmäkoneet käyvät kuumina, jotta jäätelöt pysyvät kylminä. Kylmäkoneet toimivat yhä energiatehokkaammin ja kylmäaineita muutetaan ympäristöystävällisemmiksi.

16.07.2021

HOK-Elannossa on käynnissä kymmenien miljoonien investointi, jossa uudistetaan kaikkien marketien kylmälaitokset ja kylmäaineet pääkaupunkiseudun S-marketeissa, Prismoissa, Alepoissa ja Food Market Herkuissa. Uudistustyö parantaa myös energiatehokkuutta. Mittavassa 211 toimipaikan muutostyössä on edetty suunniteltua aikataulua nopeammin ja jo nyt yli puolet kaikista kylmälaitoksista on uudistettu.

Suurimmat vaikutukset kaupan päästövähennyksiin tulevat kylmälaitteiden konehuoneen puolelta, sillä kylmälaitteet muodostavat isoimman osan myymälöiden aikaansaamista päästöistä sekä myös energiankulutuksesta. Myös lainsäädäntö ja EU:n F-kaasuasetus ohjaavat kaupan alaa siirtymään kohti ympäristöystävällisempiä kylmäainevaihtoehtoja. Sähkön osalta HOK-Elanto on siirtynyt 100 prosenttisesti uusiutuvaan, josta valtaosa on tuulivoimaa.

Kylmäainevuotojen aiheuttamien päästöjen osuus HOK-Elannon kokonaispäästöistä oli vuonna 2020 lähes 70 %. Tähän mennessä kylmälaitosten kylmäaineista on vaihdettu yli puoleen myymäläverkostosta ja sen myötä voidaan laskea saavutetun 7000 -kertainen päästövähennys.

– Päästövähennys syntyy, koska kylmäainetäytöt ovat uusissa laitteissa lähes puolet pienempiä ja kylmäaineena käytettävän hiilidioksidin GWP-arvo on 1, kun aiemmin tyypillisesti käytetyn R404:n vastaava luku on 3922, kertoo vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki HOK-Elannosta.

– Kun uudistamme myymälöiden kylmälaitokset ja kylmäaineet saadaan myös kylmälaitteiden tuottama lämpö hyödynnettyä yhä paremmin myymälän tai kiinteistön lämmityksessä, mikä vähentää vielä usein fossiilisilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön tarvetta ja näin myös lämmityksen aikaansaamat päästöt vähenevät, Kattilamäki kertoo.

Suunnitelmallinen kylmälaitteiden uudistustyö aloitettiin HOK-Elannossa vuonna 2017. Jo nyt yli puolet myymälöistä käyttää kylmäaineenaan ympäristöystävällisempää hiilidioksidia. Kylmälaiteinvestointien lisäksi myymälöiden valaistuksen päivittäminen LED-valoihin, päästöttömän sähkön käyttö ja kylmäjärjestelmän tuottaman lämmön hyödyntäminen ja pienemmissä myymälöissä kylmäkalusteiden ovet ja kannet tukevat matkaa kohti hiilinegatiivista S-ryhmää vuonna 2025.