HOK-Elanto allekirjoitti monimuotoisuussitoumuksen


13.10.2017

Monimuotoisuussitoumus on organisaation julkinen lupaus kehittää osallistavan ja yhdenvertaisen johtamisen periaatteita henkilöstön ja asiakkuuksien johtamisessa. Sitoumuksen allekirjoittajia on Suomessa lähes 120 ja Euroopassa tuhansia.

HOK-Elanto allekirjoitti monimuotoisuussitoumuksen

HOK-Elannon allekirjoitti sitoumuksen viikolla 41. Sitoumukseen kirjatut asiat ovat muutenkin vahvasti mukana HOK-Elannon arvoissa, johtamislupauksissa, tasa-arvosuunnitelmassa sekä eettisessä ohjeistuksessa. Sitoumuksen allekirjoittivat HOK-Elannon puolesta nykyinen toimitusjohtaja Matti Niemi sekä 1.1.2018 aloittava uusi toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

Otsikkotasolla sitoumus pitää sisällään seuraa lupaukset:

– Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia

– Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita

– Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia
– Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme

Monimuotoisuussitoumusten taustalla on vuonna 2000 perustettu FIBS-verkosto. FIBS auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa. Se tarjoaa tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää vastuullista liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. FIBS-verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä, ja mukaan voivat liittyä kaikki organisaatiot, jotka pyrkivät edistämään yhteiskuntavastuuta toiminnassaan.