HOK-Elanto ei ole esittänyt Maunulan ostoskeskuksen purkamista


16.02.2009

Haluamme esittää muutamia faktoja liittyen maanantaina 19.1.2009 esitettyyn TV1:n MOT-ohjelmaan, jossa HOK-Elanto ja sen hallinnon edustajat pyrittiin panemaan vastuuseen Maunulan ostoskeskuksen purkamisesta.

Alla on myös osoite, jossa voi perehtyä alueen varsinaisten asukkaiden odotuksiin kaupunginosansa keskustan kehittämiseksi.

Maunulan keskustan kehittämiseen tähtäävässä asemakaavassa on ollut lähtökohtana, että HOK-Elanto luopuu nykyisestä S-market –liiketilastaan. Samaan kortteliin on HOK-Elannolle varattu uusi liiketontti, jonka rakennusoikeus on 2600 k-m2. Kaava määrää kokonaiskerrosalaan sisältyen tehtäväksi myös vähintään 400 k-m2 pienliiketiloja. HOK-Elanto on suunnitellut rakentavansa kohteeseen uuden, ajanmukaisen S-marketin ja mainitut pienliiketilat. Tontinvaraussopimuksemme mukaisesti tulemme tarjoamaan näitä pienliiketiloja ensisijaisesti nykyisen ostoskeskuksen yrittäjille. Haluamme, että syntyvä kokonaisuus palvelee mahdollisimman hyvin alueen asukkaiden tarpeita. Pienliiketilat yrittäjineen ovat tärkeä osa tätä rakennetta.

Samassa asemakaavassa on Helsingin kaupungin tavoitteena ollut, että läheinen Suursuon Ostoskeskus Oy:n omistama rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuntoja. Toisin kuin MOT-ohjelmassa väitettiin, HOK-Elannolla ei ole mitään tekemistä purkamishankkeen kanssa. HOK-Elanto ei ole myöskään ole esittänyt minkäänlaisia, tämän suuntaisia ehtoja oman hankkeensa toteuttamiseksi.

HOK-Elanto ei ole vielä tehnyt uuden liiketontin rakentamispäätöstä. Päätös ei ole millään tavoin sidoksissa Suursuon Ostoskeskus Oy:n menneisyyteen, nykytilanteeseen tai tulevaisuuteen. Taloudellisista suhdanteista huolimatta toivon, että voimme alueen palvelujen parantamiseksi tämän rakentamispäätöksen kuitenkin tehdä.

HOK-Elannon liiketontin historiasta vielä muutama taustatieto. Osuusliike Elanto ja Helsingin kaupunki tekivät 1.4.1973 vuokrasopimuksen liiketontista, jolla nykyinen S-market sijaitsee. Vuokra-aika sovittiin päättyväksi 31.12.2035. Sittemmin kaupunki käynnisti Maunulan keskustan kehittämishankkeen, jossa Elannon kaupan (tuolloin Valintatalo) tilalle suunniteltiin kirjastoa. Elannolle varattiin 2.9.2003 tehdyllä päätöksellä yllä kuvattu korvaava liiketontti. On selvää, että kaupunki päätti korvaavan tontin varata, koska alkuperäisen tontin vuokrasopimusta oli vielä yli kolmekymmentä vuotta jäljellä. Tonttivaraus siirtyi HOK-Elannolle HOK:n ja Elannon fuusiossa vuonna 1.1.2004. Samassa yhteydessä Elannon Valintatalo muutettiin S-marketiksi.

 

Helsingissä 20.01.2009

Matti Niemi

Toimitusjohtaja

HOK-Elanto

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matti Niemi, puh. 010 76 60 100 tai matti.niemi@sok.fi

 

Maunulan asukkaiden toivomuksiin alueen keskustan kehittämiseksi, voi tutustua Helsingin kaupunginosasivustoilla osoitteessa: http://www.maunula.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2413&Itemid=497