HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käynnistää muutosneuvottelut Emotion-ketjussa 15.4. 


09.04.2024

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n Emotion-ketjussa suunnitellaan myymäläpäälliköiden vastuualueiden uudelleenorganisointia sekä johtamismallin muutosta. Suunnitelman toteutuessa myymäläpäälliköllä voi jatkossa olla useita Emotion-ketjun myymälöitä johdettavanaan. Lisäksi suunnitellaan myynnin johtamisen ja tavaravirran johtamisen eriyttämistä. 

Nykyinen johtamismalli ei vastaa liiketoiminnan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on suunnitellulla muutoksella selkeyttää myymäläpäällikön roolia ja lisätä toiminnan suorituskykyä. Tällä muutoksella pyritään vahvistamaan kilpailukyvyn kannalta tärkeää myynnin ja tavaravirran johtamista. 

HOK-Elannon tavoitteena on uudistaa Emotion-ketjua strategiansa mukaisesti vastaamaan yhä vahvemmin muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja varmistaa edellytykset tulevaisuuden menestykselliseen liiketoimintaan. Muutoksilla pyritään parantamaan asiakaskokemusta ja kasvattamaan myyntiä.   

Suunnitelman kohteena ovat kaikki Emotion-ketjun myymäläpäälliköt (10 henkilöä). Suunnitelma ei koske Emotion-ketjun muita työntekijöitä, eikä sillä ole vaikutusta Emotion myymälöiden määrään.

Alustavan arvion mukaan suunnitelma voi toteutuessaan johtaa enintään 6 myymäläpäällikön nykyisen tehtävän päättymiseen. 

Tavoitteena on, että työntekijöitä ei jouduta suunnitellun muutoksen toteutuessa irtisanomaan, vaan kaikille pystytään tarjoamaan uutta työtehtävää Sokos Emotion –ketjusta tai laajemmin HOK-Elanto-konsernin palveluksesta.