HOK-Elanto sitoutuu vähentämään muovikasseja


10.03.2017

S-ryhmä on sitouduttu vähentämän muovikassien ja -pussien kulutusta ja sitä kautta pyritään vähentämään muovijätteen määrää. HOK-Elannon marketkaupassa on linjattu, että maalikuun aikana siirrytään käytäntöön, jossa lisätään biohajoavien pussien tarjoamista kassoilla ja hevi-osastoilla.

Kaupan liitto on solminut 31.10. ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jolla pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien kulutusta. Siinä sovittiin, että Suomessa yritykset laativat muovikassien vähentämiseen tähtäävän sitoumuksen.

Sopimuksen taustalla on EU:n pakkausjätedirektiivin muutos, jolla pyritään välttämään muovijätteen syntymistä ja vähentämään merten roskaantumista.. Suomessa käytetään alustavien arvioiden mukaan noin 55 kassia asukasta kohti vuodessa, kun komission mukaan muovikassien EU:n keskimääräinen käyttö on 198 muovikassia asukasta kohti vuodessa. Koska suomalaiset kuluttavat EU:n mittakaavassa varsin kohtuullisesti muovikasseja, kulutusta voidaan meillä vähentää vapaaehtoisin toimin.

– Jo nyt kahdella kolmesta kaupassakävijällä on oma ostoskassi mukanaan. Jos muovipussi ostetaan, sitä käytetään usein vielä uudelleen ja varsin moni muovikassi päättää elinkaarensa roskapussina. Myös kestokassien käyttö on Suomessa lisääntynyt. Niiden myynti S-ryhmässä on kasvanut alkuvuonna lähes 30 prosenttia, kertoo HOK-Elannon laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki.

– Hedelmä- ja vihannesosastoilla selvästi käytetyin pakkausvaihtoehto on pieni muovipussi, jonka osuus käytetyistä pusseista on 91 prosenttia. Lisäämällä biohajoavien hedelmäpussien tarjontaa voimme vaikuttaa niiden käyttömääriin ja näin vähentää maatumattoman muovijätteen määrää. Mutta kuluttajan on hyvä muistaa, että varsinainen hyöty syntyy vasta, kun hedelmäpussia käytetään biojätepussina kompostoitavalle jätteelle.

Vaihtoehtoja muovikasseille
HOK-Elanto sitoutuu S-ryhmän yhteisten linjausten mukaisesti laajentamaan muovisten ostoskassien maksullisuutta. Jokaisessa HOK-Elannon ruokakaupassa on lisäksi tarjolla biohajoavia hevi-pusseja vaihtoehtona muovisille..

– Käytännössä tämä näkyy siinä, että jatkossa meidän kassoillamme kysytään asiakkaalta: haluatteko pakasteet biohajoavaan muovipussiin. Vaikka tämä lisää kustannuksiamme, haluamme silti toimia vastuullisesti muovijätteen määrän vähentämiseksi, kertoo HOK-Elannon varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen

– Muoviset ostoskassit muuttuivat jo viime viikolla maksullisiksi Sokos-tavarataloissa. Myöskään Prismoissa ei jatkossa anneta entiseen tapaan ilmaiseksi muovikasseja vaatteita ja muita käyttötavaroita ostettaessa.

S-ryhmä viestii jatkossa asiakkailleen yhä aktiivisemmin erilaisten ostoskassien ympäristövaikutuksista ja kertoo edelleen avoimesti myytyjen ostoskassien määrät. Sopimukseen sitoutumisen päätavoite on edistää kestäviä elämäntapoja ja auttaa asiakkaita tekemään ympäristön kannalta fiksuja valintoja.

Tavoitteena alle 40 pussia vuodessa
EU-direktiivin tavoitteena on, että kevyiden muovikassien kulutus on Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä alle 40 kappaletta henkeä kohden. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Sopimusjärjestelmässä mukana olevat yritykset raportoivat sitoumuksensa tuloksista vuosittain Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään.

Lisätietoja:
Veli-Matti Liimatainen
, varatoimitusjohtaja, HOK-Elannon päivittäis- ja käyttötavarakauppa,
p. 010 76 60700, vei-mattti.liimatainen(at)sok.fi
Satu Kattilamäki, laatu- ja ympäristöpäällikkö, p. 010 76 60561, sat.kattilamaki(at)sok.fi