Kunniamaininta kriisijohtamisesta ja liiketoiminnan jatkuvuudesta HOK-Elannolle ja Newsecille


Vuoden työympäristöteko 2021 -kilpailussa HOK-Elannolle ja Newsecille on myönnetty kunniamaininta kriisijohtamisesta ja liiketoiminnan turvaamisesta. HOK-Elannon työympäristöä on vahvistettu koronapandemian aikana kokonaisvaltaisesti fyysisen, digitaalisen ja sosiaalisen työympäristön näkökulmasta. Laajaan työympäristökokonaisuuteen kuuluu yli 300 toimipaikkaa ja vuonna 2020 valmistunut uusi pääkonttori. Pääkonttorihankkeessa Newsec toimi HOK-Elannon luotettuna kumppanina

08.12.2021

HOK-Elanto ja Newsec osallistuivat yhdessä Vuoden työympäristöteko 2021 -kilpailun yleiseen, kaikkein laajimpaan sarjaan, jossa toteutettuja työympäristötekoja tarkasteltiin yrityskulttuurin ja johtamisen, teknologian ja työvälineiden sekä fyysisen työympäristön näkökulmasta. Vuoden 2021 kilpailussa haettiin tekoja, joilla organisaatiot ovat vastanneet koronapandemian tuomiin haasteisiin vuonna 2020. Kilpailun järjestivät Suomen vaikuttavimmat kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yhteistyöelimet, RAKLI ry ja IFMA Finland ry.

Vuonna 2020 HOK-Elannon työympäristöä vahvistettiin lukuisilla toimenpiteillä. Fyysisen työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisättiin, digitaalisessa työympäristössä otettiin käyttöön uusia työvälineitä ja uudistettiin useita toimintatapoja. Sosiaalisessa työympäristössä säännöllinen viestintä ja vuorovaikutus sekä työn merkityksellisyys olivat avainasemassa.

Kaikkia toimenpiteitä ohjasivat kolme painopistettä: 1) työn ja toimeentulon turvaaminen henkilöstölle, 2) henkilöstön ja asiakkaiden terveyden turvaaminen, 3) liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen kehittämällä uusia ja olemassa olevia konsepteja. Merkittävimpiä lopputuloksia olivat lomautusten välttäminen, kun 800 työntekijää siirrettiin miltei yhdessä yössä ravintoloista kauppoihin, alhaiset tartuntamäärät runsaasti lähikohtaamisia sisältävissä työssä ja liikevaihdon kasvu sekä investoinnit verkkokauppaan ja toimipisteisiin.

Marja Kuusisto, Työhyvinvointipäällikkö, HOK-Elanto: ”Olemme iloisia tekemämme työn saamasta huomionosoituksesta ja arvostuksesta. Vuosi 2020 oli liiketoiminnallemme myllertävä, kun jouduimme pitämään ravintoloita suljettuna ja samaan aikaan paine päivittäistavarakaupassa oli kova. Ilolla voin todeta, että henkilöstömme ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä toteuttamiimme toimenpiteisiin.

Kaiken myllerryksen keskellä oli kullan arvoista saada tehdä yhteistyötä Newsecin kanssa. Me saimme keskittyä liiketoiminnan ja oman kaikkina viikonpäivinä päivystävän koronalinjamme pyörittämiseen samalla, kun Newsecin ammattitaitoinen väki edisti pääkonttorimme valmistumista ja huolehti sen terveysturvallisuudesta.

Koronapandemian yhä jatkuessa panostamme entistä vahvemmin mielen hyvinvointiin. Meillä on hiljattain aloittanut organisaatiopsykologi, jonka kanssa suunnittelemme esimiesvalmennuksia ja työkalupakkia mielen hyvinvoinnista.”

Salla Aaltonen, Designer, Newsec: ”Koronapandemia haastoi meidät miettimään fyysistä työympäristöä uudella tavalla. Huomasimme että projektin aikaisempien, ennen koronaa toteutettujen vaiheiden tulokset kuten WELL esiselvitys, varausjärjestelmän käyttöperiaatteet, pelisäännöt ja linjaukset hyvinvoinnin edistämisestä tukivat meitä koronaturvallisen toimiston toteuttamisessa.”

Susanna Pietarinen, Senior Advisor, Newsec: ”Meille on ollut suuri ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä HOK-Elannon kanssa. HOK-Elannon korona-ajan toiminnassa huomionarvoista on määritellyt selkeät painopistealueet ja kokonaisvaltainen työympäristön koronavalmiuksien vahvistaminen konkreettisin toimenpitein. He ovat esimerkillisen johdonmukaisesti pystyneet huomioimaan laajasti eri näkökulmat.

Iloitsemme yhdessä saamastamme kunniamaininnasta.”  

Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla HOK-Elannon työympäristöä vahvistettiin.

  • Fyysisen työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta vahvistettiin ohjeistamalla käyttäjiä, ottamalla käyttöön suojaimia ja pleksejä, tehostamalla siivousta, suunnittelemalla työvuoroja, kulkureittejä ja palvelupisteitä, jotta turhilta kohtaamisilta vältyttäisiin.
  • Digitaalisessa työympäristössä otettiin käyttöön uusia työvälineitä ja uudistettiin useita toimintatapoja järjestämällä hybridiperehdytystä, pilkkomalla pidempiä esimiesvalmennuksia teema-teamseiksi, käsittelemällä työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia botin avulla ja luomalla uusia digitaalisia palveluja asiakkaille.
  • Sosiaalisessa työympäristössä säännöllinen viestintä ja vuorovaikutus sekä työn merkityksellisuus olivat avainasemassa. HOK-Elannon oma koronalinja päivysti ja päivystää edelleen kaikkina viikonpäivinä ja vastaten koronakysymyksiin. Organisaation sisäisen sosiaalisen median alustalla jaettiin koronatiedotteita ja runsaasti vinkki-, tuki-, sekä kannustusviestejä. Henkilöstö palkittiin koronavenymisistä rahallisesti ja työn merkityksellisyyttä tehtiin näkyväksi Dome Karukosken ohjaamalla lyhytdokumenttielokuvalla #294, joka kertoo suomalaisen ruokakaupan henkilökunnasta koronakriisin aikaan keväällä 2020.