Maksuton pysäköinti Viihdekeskus Flamingossa


14.11.2017

Muistathan käyttää parkkikiekkoa (5h) saapuessasi vieraaksemme Break Sokos Hotel Flamingoon. Hotellivieraillemme tarjoamme myös pidempiaikaisen pysäköinnin maksutta.

Ho­tel­lin asiak­kail­le tar­joam­me mak­sut­to­man py­sä­köin­nin hotelliviipymän ajaksi Viih­de­kes­kus Fla­min­gon ka­te­tus­sa park­ki­hal­lis­sa. Park­ki­hal­liin aje­taan Ta­se­tien puo­lel­ta, Ho­tel­lin vas­taan­ot­to si­jait­see A1-ta­sos­sa. Voit parkkeerata autosi kaikkiin paikoitushallin vapaana oleviin paikoitusruutuihin, pl. inva paikat.

Vas­taan­ot­toon pää­see hal­lin muis­ta ker­rok­sis­ta his­sil­lä tai por­tai­kon kaut­ta.

Fla­min­go Viih­de­kes­kuk­sen auto­pai­koi­tus­ta val­voo ja hal­lin­noi Q-Park Oy. Lisää saa­pues­sa­si park­ki­kiek­ko (5h) ja vastaanotossa sijaitsevaan QParkin automaattiin auton rekisterinumero ja saat pysäköintiluvan 24h.

Mitä sinun tulee muis­taa:

1.      Jos pii­pah­dat ho­tel­lis­sa tai ko­kous­osas­tol­la asiak­kaa­na alle VIISI tun­tia, riit­tää au­to­si etuik­ku­naan park­ki­kiek­ko.

2.      Jos ma­joi­tut ho­tel­lis­sam­me tai olet ko­kouk­ses­sa yli VII­DEN tun­nin ajan, tulee sinun re­kis­te­röi­dä autosi QParkin automaattiin. Et tar­vit­se siis eril­lis­tä py­sä­köin­tilupaa vaan säh­             köi­nen re­kis­te­röin­ti riit­tää. 

3.      Jos ho­tel­li­pai­kat ovat täyn­nä, voit park­kee­ra­ta au­to­si myös pai­koi­tus­hal­lin mui­hin va­paa­na ole­viin pai­koi­tus­ruu­tui­hin, pl. inva pai­kat. Muis­ta täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa re­kis­te­röi­tyä!

4.      Fla­min­gon iso­jen ajo­neu­vo­jen py­sä­köin­ti on osoi­tet­tu Jum­bon ul­ko­park­kiin. Py­sä­köin­tiai­ka on 5 h py­sä­köin­ti­kie­kol­la ja ho­tel­li­vie­rai­li­joil­le ma­joi­tuk­sen ajan. Ajo iso­jen ajo­neu­vo­             jen park­kia­lu­eel­le ta­pah­tuu Ta­se­tien ja Van­taan­por­tin­ka­dun ris­teyk­ses­tä. Alue on ai­dat­tu ja osoi­tet­tu Break Sokos Hotel Fla­min­gol­le. Osoite on Vantaanportinkatu.

         Pysäköinti hotelliviipymän ajan on maksuton. 

Oletko suuntaamassa pidemmälle lomalle hotelliviipymäsi jälkeen? Kurkkaa Goparkingin tarjous pysäköinnille lomasi ajaksi.