Muutoksia HOK-Elannon hallinnossa


HOK-Elannon hallintoneuvosto kokoontui 17.12.2020 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston uutena puheenjohtajana aloittaa 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura, joka on toiminut HOK-Elannon hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2015 alkaen ja HOK-Elannon edustajistossa vuosina 2008-2016.

22.12.2020

HOKElannon hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura. Nykyinen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm jatkaa sekä HOKElannon että SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä. HOKElannon edustajisto valitsi kokouksessaan 24.11.2020 hallintoneuvostoon erovuorossa olevien tilalle Mia Laihon, Samuli Laurikaisen, Heli Puuran, Wille Rydmanin ja Anita Tuohinon. LisäksiHOKElannon yhteistoimintaryhmä valitsi aiemmin henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon Reija Laitisen ja Maarit Turjan. Reija Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Säde Länsisyrjä ja Maarit Turjan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Yolanda Soljasalo.

HOKElannon hallintoneuvosto kokoontui 17.12.2020 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston uutena puheenjohtajana aloittaa 1.1.2021 alkaen OTK, eMBA Heli Puura, joka on toiminut HOKElannon hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2015 alkaen ja HOKElannon edustajistossa vuosina 20082016. Hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, THM Sari Sarkomaa ja 2. varapuheenjohtajana jatkaa Kari Uotila. HOKElannon hallintoneuvoston nykyinen puheenjohtaja Jorma Bergholm jatkaa sekä HOKElannon että SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä.

Lisäksi hallintoneuvosto valitsi HOKElannon hallitukseen Laura Raition. Hän korvaa hallituksessa Tuula Enten, joka jättää hallitustyön sääntöjen määräämän ikäpykälän myötä. Laura Raitio on hallitusammattilainen, joka toimii muun muassa Raute Oyj:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtajana, sekä Suominen Oyj:n ja Solidium Oy:n hallituksen jäsenenä.

VeliMatti Liimatainen
toimitusjohtaja

HOKElannon hallintoneuvosto 2021:
Puura Heli, pj, OTK, eMBA
Sarkomaa Sari, 1. varapj, kansanedustaja, THM
Uotila Kari, 2. varapj.
Bergholm Jorma, VTM
Ebeling Mika, pastori, raamattukouluttaja
Juvonen Arja, kansanedustaja, geronomi (AMK)
Kaira Lauri, johtaja
Kiljunen Kimmo, VTT
Krohn Irina, TeM
Kuusisto Merja, erikoissairaanhoitaja
Laiho Mia, kansanedustaja, LT
Laitinen Reija, marketpäällikkö (henkilökunnanedustaja)
Laurikainen Samuli, luomuviljelijä
Paavolainen Sara, näyttelijä
Rydman Wille, kansanedustaja
Tuohino Anita
Turja Maarit, päätoiminen työsuojeluvaltuutettu (henkilökunnan edustaja)
Värmälä Johanna, erityisasiantuntija

HOKElannon hallitus 2021:
Liimatainen VeliMatti, pj, toimitusjohtaja
Aspara Jaakko, professori
Keronen Taru, KTM
Laaksonen Pekka, KTM
Muhonen Sallamaari, toimitusjohtaja
Raitio Laura, hallitusammattilainen
UittoMarkku, toimitusjohtaja