S-Pankin vahva alkuvuosi lupaa hyvää myös uudelle S-Pankille