Seuraa radiokalojen liikkeitä


23.09.2008

Vantaanjoki ja sen latvavesistöt virtaavat läpi jokaisen HOK-Elannon toimialueen yhdeksän kunnan. Siksi on selvää, että halusimme olla mukana syksyn radiokala-hankkeessa, jossa lähettimillä kartoitetaan taimenen ja lohen nousua Vantaanjokeen. Mitä useammassa Itämereen virtaavassa joessa on luonnossa lisääntyvä taimenkanta, sen paremmin itse merikin voi.

HOK-Elannon kahden komean taimenen, Pimun ja Hemmon, etenemistä voi seurata osoitteessa: www.radiokala.net