Tiedonanto HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON


13.11.2017

syyskokous pidetään tiistaina 28. päivänä marraskuuta 2017 alkaen

klo 18.00 HOK-Elannon kokoustiloissa, Kaupintie 14, 00440 Helsinki
 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
     
  • Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 25.4.2017 tehtyihin aloitteisiin

 

Helsingissä 13.11.2017 

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

                                     

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 28 november 2017 från kl. 18.00

på HOK-Elanto, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.

 

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på motionerna gjorda under fullmäktiges vårmöte den 25.4.2017

 

Helsingfors den 13.11.2017

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm

Förvaltningsrådets ordförande

 

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.