Tiedonanto HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS


12.11.2019

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

syyskokous pidetään tiistaina 26. päivänä marraskuuta 2019 alkaen klo 18.00 HOK-Elannon kokoustiloissa, Kaupintie 14, 00440 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 12.11.2019

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

 

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 26 november 2019 från kl. 18.00 på HOK-Elanto, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner
     

Helsingfors den 12.11.2019

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm

Förvaltningsrådets ordförande

 

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.