Tiedonanto: Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous


Kungörelse: Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte

14.11.2022

Tiedonanto

Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajiston syyskokous pidetään tiistaina 22. päivänä marraskuuta 2022 alkaen klo 18.00 Ässäkeskuksen auditoriossa, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
  • Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Helsingissä 14.11.2022

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Heli Puura

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

Helsingfors Handelslag Elantos fullmäktiges höstmöte hålls tisdagen den 22 november 2022 från kl.18.00 i Ässäkeskus auditorium, Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkten 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på fullmäktiges motioner

Helsingfors 14.11.2022

På uppdrag av förvaltningsrådet

Heli Puura
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.