Tiedonanto: HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS


13.11.2018

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON

syyskokous pidetään tiistaina 27. päivänä marraskuuta 2018 alkaen
klo 18.00 HOK-Elannon kokoustiloissa, Kaupintie 14, 00440 Helsinki

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntöjen 12 kohdassa mainitut, syyskokoukselle kuuluvat asiat
     
  • Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 24.4.2018 tehtyihin aloitteisiin
     
  • Nimeämisvaliokunnan jäsenen eroaminen ja uuden nimeämisvaliokunnan jäsenen valitseminen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä

Helsingissä 13.11.2018 

Hallintoneuvoston toimeksiannosta

Jorma Bergholm
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kokoukseen kutsutaan edustajiston jäsenet.

 

Kungörelse

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 27 november 2018 från kl. 18.00
på HOK-Elanto, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på motionerna gjorda under fullmäktiges vårmöte den 24.4.2018
  • Valberedningskommitténs medlems avgång och val av ny medlem till valberedningskommittén för en period som utgår vid det stadgeenliga vårmötet 2019.


Helsingfors den 13.11.2018

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.